Yaklaşık 3,5-4 milyar dolar iş hacmine sahip kimyasal gübre sektörü, 28 Kasım-01 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda üreterek ve ithal ederek Türk ve Dünya Tarımına kazandırdığı ürünlerini sergileyecek.

Ülkemizin Kimyasal Gübre ihtiyacı; yıllara, döviz kurlarındaki istikrara ve çiftçinin alım gücüne göre değişmekle birlikte, yaklaşık 5 - 5,5 Milyon ton civarında.Fosfor (P ) ve Potas (K) İhtiyacının tamamı, Azot (N) İhtiyacının da yine tamamına yakın kısmını ithalatla karşılanırken, yerli kaynaklar kullanılarak yılda yaklaşık 1,5 milyon ton muhteliforganik gübre üretilip tarıma kazandırılıyor.

Gübre üreticisi ve ithalatçısı firmaların büyük çoğunluğu Antalya'da faaliyet gösteriyor...

Türkiye'de gübre alanında faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların büyük çoğunluğunun Antalya'da olduğunu belirten Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GUİD) Genel Sekreteri Sebahattin Emül, "Antalya da; 180 adet Organik-İnorganik Gübre ve bitki besiniüreten firma, 70 adet de ithalatçı firma faaliyet göstermekte ve 900 adet bu ürünleri perakende satan bayi bulunuyor. Growtech Tarım Fuarı; hiç şüphesiz Türkiye'de tarım fuarlarının en önemlilerindendir. Bilhassa Gübre ve Bitki Besinleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların en fazla katılım gösterdikleri fuardır. 18 yıldırAntalya'da yapılan bu önemli organizasyon, Türk ve Dünya tarımına önemli katkı sağlamaktadır."dedi.

Gübrede, bürokrasiden kaynaklanan maliyet artışları ortak çözüme kavuşturulmalı...

Gübrede KDV'nin sıfırlanmasını çok önemli bir adım olarak değerlendiren GUİD Genel Sekreteri Sebahattin Emül sözlerine şöyle devam etti: "Hükümetimizce, bu önemli adım atılarak KDV sıfırlandı. Türkiye'de; bilhassa Mardin Mazıdağı'nda var olduğu bilinen Fosfat kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar tekrar araştırmalı ve organik gübre olabilecek yerli kaynaklar için gübre sektöründe faaliyet gösteren müteşebbis firmalar teşvik edilerek desteklenmelidir. En önemlisi de Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Gübre sektörü ile bir araya gelerek, sektörün önünde engel olarak görünen ama çoğunlukla bürokrasiden ve prosedürlerden kaynaklanan maliyet artışı sorunlarını gidermeli ve ortak çözüme kavuşturmalarıdır."

TARIMDANHABER