Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Savaşlar, kuraklık ve göçlerle eskisinden de stratejik bir ürün haline gelen buğdayın üretiminde Türkiye, tüm uyarılara rağmen hızla geri düşüyor. Buğdayın ana vatanı Anadolu'da kullanılmak üzere bu yılın başında TMO'nun ithalat yaptığı ülkeler arasına katılan Arjantin, 2022 sezonunda üretim liginde Türkiye'nin önüne geçti.

EKİLEN ARAZİ AZALIYOR

Arjantin'in üretimi 17.6 milyon tondan 22.5 milyon tona yükselirken Türkiye'nin üretimi geçen sezon 18.25 milyon ton iken, 2021-22 sezonunda 16 milyon tona kadar geriledi.

Sektörden edinilen bilgiye göre bunun ardında çiftçinin fiyatı 4 kata kadar artan gübre maliyetinden kaçarak buğdaydan vazgeçip, daha az gübre ile yetiştirilebilen mercimek gibi ürünlere yönelmesi yatıyor.

Veriler ABD Tarım Bakanlığı'nın ekim ayı raporundan. Buna göre Türkiye'de buğday ekilen arazi büyüklüğü de azalıyor. Türkiye'de tarım üretiminin alarm verdiğini ortaya koyan rapora göre buğday ekilen alan 2020-2021 hasat döneminde 7.10 milyon hektarken, 2021-2022 döneminde 7.05 milyon hektara geriledi. Buğday ekilen arazi 2000 yılında yaklaşık 9 milyon hektardı. 2022-2023 projeksiyonu ise buğday ekilen arazilerin 6.80 milyon hektara kadar gerileceği yönünde. Pakistan, Brezilya hatta Güney Afrika bile Rusya-Ukrayna krizinin yaşandığı bu yılda buğday üretimini artırmayı başardı. Ancak Türkiye buğdayda kan kaybetmeye devam ediyor.

Ayçiçeği ve pamukta artış var

Türkiye'de arpa gibi hayvan yemi olarak kullanılan iri taneli hububatlarda ekim alanları 4.63 milyon hektardan 4.46'ya ve üretim 15.76 milyon tondan 11.58 milyon tona geriledi. Üretim ve ekilen arazide artış ise az da olsa pamuk ve ayçiçeğinde söz konusu. Türkiye'de ayçiçeği ekilen arazi 720 bin hektardan bu sezon 760 bin hektara yükseldi. Pamukta ise ekilen arazinin büyüklüğü 350 bin hektardan 450 bin hektara çıktı.

İthalatta ilk 3’teyiz

Bir zamanlar dünyanın en büyük buğday üreticilerinden biri olan Türkiye son sezonda 10.8 milyon tonla buğday ithalatında ilk 3 ülke arasında. Arjantin ise son 5 yılda 17'ncilikten hızla Türkiye'yi de geçerek ilk 10 üretici ülke arasına girmeyi başardı.