Tarım Üniversitesi çevre dostu enerji kaynakları için kolları sıvadı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Alternatif Enerjiler Araştırma Laboratuvarı' fosil yakıtların yerini alabilecek, yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kaynakları üzerine yürütülen Ar-Ge faaliyetleri konusunda ülkemizdeki odak noktalarından biri olmayı hedefliyor.

banner255
Tarım Üniversitesi çevre dostu enerji kaynakları için kolları sıvadı
banner200

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin Alternatif Enerjiler Araştırma Laboratuvarı Kurulumu Projesi bilgilendirme ve proje kapanış basın toplantısı bugün yapıldı.

Basın toplantısında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Günlük kullandığımız enerji kaynaklarının yüzde 80'i fosil yakıtlarından elde edilmektedir. Kömür, petrol ve doğal gaza olan bağımlılık Dünya nüfusunun hızla artması ve endüstriyel gelişme ile her geçen gün artmakta ve fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesine yol açmaktadır. Fosil yakıtların yerini alabilecek yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine yapılan Ar-Ge çalışmalarında özellikle güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve jeotermal enerji üzerine yoğun araştırmalar ve endüstriyel uygulamalar bulunmaktadır. Kullanılan yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarındaki en büyük dezavantaj ise yatırım maliyetinin yüksek olması ve ileri teknoloji gereksinimidir.

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (MEVKA) mali desteği ile kurulan “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Alternatif Enerjiler Araştırma Laboratuvarı" ile yatırım maliyeti düşük, temiz, çevre dostu ve yenilenebilir en önemli enerji kaynaklarından olan alg (mikro yosun) kültürlerinden biyoyakıt üretimi üzerine Ar-Ge faaliyetlerine başlanmıştır. MEVKA'nın yüzde 40.63 mali desteği ve KGTÜ'nün finansman desteği ile toplam 1.075.350 TL bütçe ile desteklenen “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Alternatif Enerjiler Araştırma Laboratuvarı Kurulumu Projesi" kapsamında satın alınan son teknoloji ve yeni nesil cihazlardan oluşan makina-teçhizat alt yapısı ve alanında uzman laboratuvar personeli ile özel besiortamlarında, klimatize ve fotosentetik ışıklandırmalı özel büyütme odalarında ve büyük hacimlerde fotobiyoreaktör içerisinde yenilenebilir ve sürdürülebilir alternatif enerji kaynakları üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

Alg kültürlerinin moleküler biyolojik ve kimyasal yöntemlerle analizi ile mevcut alg kültürlerinden yüksek verimde yağ eldesi, yağların karakterizasyonu, farklı ekstraksiyon yöntemlerinin optimizasyonu sonucunda biyoyakıt üretimi üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Alg kültürlerinden elde edilen biyoyakıt/biyodizel sonrasında kalan atık kısım ise bitkisel üretimde gübre olarak değerlendirilen tamamen organik bileşenlerden oluşan biyoçözünür bir materyal haline gelmektedir. Kullanılan mevcut alg kültürlerinin yanı sıra çevresel kaynaklı alg kültürleri de izole edilmekte ve moleküler yöntemlerle bu kültürlerin karakterizasyonu ve büyük ölçekte üretimi için optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde kurulan “Alternatif Enerjiler Araştırma Laboratuvarı" fosil yakıtların yerini alabilecek, yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kaynakları üzerine yürütülen Ar-Ge faaliyetleri konusunda ülkemizdeki odak noktalarından biri olmayı hedeflemektedir.

YORUM EKLE
banner151

banner251