Et ve Süt Kurumu karkas kesim fiyatlarında artışa gitti. Döviz kurlarının artmasından dolayı ithal kasaplık hayvanların kesim fiyatları, yerli hayvanların bile üzerine çıkmıştı. Bu durum yerli üreticinin tepkisini çekiyordu. Et ve Süt Kurumu, 10 Ağustos'tan itibaren karkas alım fiyatlarında bir düzenlemeye giderek, fiyatları artırdı. Buna göre karkas yağsız kesim fiyatı yerlide 26.5 liradan 28 liraya çıkarıldı.

BÜYÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ :

İstanbul'da Bayram bilançosu: 2 kişi hayatını kaybetti, 918 kişi yaralandı İstanbul'da Bayram bilançosu: 2 kişi hayatını kaybetti, 918 kişi yaralandı

SIĞIR : I.KALİTE :Yağsız kesim karkas ağırlığı 170 kg ve üzeri, %53 ve üstünde karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlardır.

.KALİTE :Yağsız kesim karkas ağırlığı 155 kg ve üzeri,

 • %51 (dahil) - %52 (dahil) arasında karkas verimine sahip 1-4 yaş (dahil) arasındaki erkek sığırlar,
 • Reforme olan ve/veya gebe olmayan %51 ve üzerinde karkas verimine sahip 1- 3 yaş arası düvelerdir.
 • III.KALİTE :Yağsız kesim karkas ağırlığı 145 kg ve üzeri,
 • 4 yaşını aşmış erkek sığırlar,
 • %50 ve altında karkas verimine sahip tüm erkek sığırlar,
 • 3 yaşını aşmış, reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
 • %50 ve altında karkas verimine sahip reforme olan ve/veya gebe olmayan düveler,
 • Reforme olan ve/veya gebe olmayan dişi sığırlardır (inekler).

MANDA :

 • 1-3 (dahil) yaşlı erkek mandalar II. Kalite,
 • Damızlık vasfı taşımayan ve/veya gebe olmayan tüm dişi mandalar III. Kalite büyükbaş hayvan olarak değerlendirilir.
 • Tüm mandalarda II. ve III. Kalite sığırlar için uygulanan randıman, fiyat ve kilogram kriterleri çerçevesinde değerlendirme yapılır.

KÜÇÜKBAŞ TANIMLAR VE KALİTE KRİTERLERİ :

KUZU : Asgari 3 aylık ve 30 Kg canlı ağırlıktaki , azami 12 aylık ve 52 Kg canlı ağırlıktaki erkek ve dişi koyun cinsi küçükbaş hayvanlardır.

KOYUN :

I. KALİTE (Toklu) : 1-3 (dahil) yaş arasındaki erkek koyunlardır.

II. KALİTE : 4 yaşından gün almış erkek koyunlar ile 1 yaş üzeri tüm dişi (şişek dahil) koyunlardır.

OĞLAK : 3 (dahil) – 7(dahil) aylık, asgari 30 Kg azami 52 Kg canlı ağırlıktaki erkek ve dişi keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.

ÇEPİÇ : 7 (hariç) -12 (dahil) aylık (I.Kalite) erkek küçükbaş keçi cinsi hayvanlardır.

KEÇİ : 1 yaş üzeri erkek ve 7 ay (dahil) ve üzeri yaştaki tüm dişi (II. Kalite) keçi cinsi küçükbaş hayvanlardır.