25-28.06.2018 tarihlerinde Kütahya Yolu Hizmet Binası toplantı salonunda düzenlenen eğitim toplantısına, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Erkan ALKAN, İl Müdür Yardımcıları, İlçe ve Şube Müdürlerimiz ile İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli 200 teknik personel katıldı.

İl Müdürü Erkan ALKAN toplantıda yaptığı konuşmada;

Proje eğitimi süresince, yüklenici firma Teknik Personelince , Şube ve İlçe Müdürlüklerimizde saha çalışmalarında görevli 200 teknik personele 2 grup halinde 2şer gün eğitim verileceğini belirterek, Eğitim sonunda yüklenici firma tarafından tarım arazilerinde sahada çalışan teknik personellerin de görüşü alınarak İlimiz tarımına özel mobil yazılım geliştirileceğini ifade etti.

İl Müdürü ALKAN, Geliştirilecek olan mobil yazılım sayesinde, özellikle Alan Bazlı Tarımsal Destekleme iş ve işlemlerinin kısa sürede yapılabileceğini söyleyerek, Çeşitli hastalık ve zararlılar tarafından zarar gören ekili tarım alanlarının da anında tespit edilerek, gerekli tedbirlerin alınacağını ve çiftçilerimizin verim kaybı yaşamasının önüne geçilebileceğini belirtti.

Söz konusu yazılım ile Teknik Personelimiz tarafından yapılan saha çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılarak, Alan Bazlı Tarımsal Desteklemelerden tüm üreticilerimizin eksiksiz ve zamanında faydalanacağını belirten ALKAN, Mobil yazılım sayesinde saha çalışmalarında % 20' nin üzerinde öz kaynak tasarrufu sağlanacağını ve Teknik Personelin Üreticilerimize daha fazla zaman ayırarak, karşılaştığı sorunların çözümünde yardımcı olacaklarını ifade etti.

İl Müdürü ALKAN, Projeyi hazırlayan ve teknik destek eğitim toplantısına katılan tüm personele teşekkür ederek, Projenin İlimiz ve Ülkemiz tarımına hayırlı olmasını temenni etti.

Daha sonra Yüklenici firma Teknik Personelince geliştirilecek olan mobil yazılım ile uygulanacak olan ileri tarım tekniklerinin anlatılması ve toplantıya katılan, sahada çalışan teknik personellerin görüşlerinin alınmasıyla toplantı sona erdi.

TARIMDANHABER