Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından tarımsal üreticilere kullandırılan hazine faiz destekli kredi limitleri belirlenirken üretime yönelik birçok girdi dikkate alınıyor, buna bağlı olarak yüzde 25-100 faiz desteği sağlanıyor.

Üreticiler, sulama döneminde elektrik tüketiminin artmasından kaynaklı ciddi finans sıkıntıları ile karşı karşıya kalabiliyor. Çiftçiler, zaman zaman elektrik faturalarını ödemede sorunlar yaşıyor ve bu da tarımsal üretimin aksamasına neden olabiliyor.

Çiftçilerin sulama dönemlerindeki elektrik faturalarının düzenli olarak ödenmesine yönelik bir aracın devreye sokulması bu çerçevede büyük önem taşıyor.

Üreticilerin elektrik dağıtım şirketlerine olan birikmiş borçlarının ve tahakkuk eden faturalarının tahsilatıyla ilgili sorunun çözümü için çalışma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararında değişikliğe gidildi.

Değişiklikle tarımsal sulama birlikleri ile tarımsal üreticilerin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alındı.

Böylelikle üreticilerin dağıtım şirketlerine olan vadesi geçmiş/tahakkuk edecek borçlarının ödenmesi sağlanacak. Buna bağlı olarak faturaların ödenmemesi dolayısıyla elektrik kesintilerinin tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilecek.

Düzenlemeyle çiftçi adına fatura dağıtım şirketine Ziraat Bankası tarafından ödenecek. Ödenen tutar kadar çiftçi kredilendirilecek. Vade geldiğinde çiftçi bankaya fatura bedelini ödeyecek.

Oluşan finansman maliyeti 10 milyon TL'ye kadar yüzde 100 Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.