Bu araştırmada, Elazığ ili Abutahir yöresinde bulunan kıl keçilerinin döl ve süt verimlerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırma, Elazığ ili Abutahir köyünde halk elinde bulunan 2-3 yaşında 25 baş ve 4-5 yaşında 15 baş Kıl keçisi üzerinde yürütülmüştür.

Kaynak: tarimbilgibankasi.com