Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar Diyarbakır tarım ve hayvancılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'ın hem tarım alanlarında hem de hayvancılık alanlarında oldukça büyük bir kapasiteye sahip olduğunu, Türkiye tarımında da önemli bir konumda bulunduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü.

Diyarbakır'da su ürünleri denetimleri devam ediyor Diyarbakır'da su ürünleri denetimleri devam ediyor

"Diyarbakır'da yaklaşık olarak 6 milyon 900 bin dekar alanda tarımsal faaliyet gerçekleştiriliyor. Bunun içerisinde en önemli ürünlerden buğday üretimi gerçekleştiriliyor ve buğdayın ana vatanı olarak Karacadağ'ın etekleri ilk tarımın yapıldığı yer.

3 milyon dekara yakın buğday alanımız var, bunun yanı sıra 700 bin dekar alanın biraz üzerinde arpa üretim alanlarımız var.  800 bin dekara yakın bakliyat alanımız var. 811 bin dekarda pamuk alanımız 300 bin dekar civarında da mısır ürünleriyle tarımsal alanda tarla bitkilerinde ciddi bir üretim kapasitesine sahibiz ve burada ürettiğimiz buğday yönüyle özellikle Türkiye'de sırlamada iki ile dördüncü sıra arasında yıllara göre değişmekle beraber önemli bir konumda yer alıyoruz.

PAMUK ÜRETİMİNDE URFA'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA

Pamuk üretiminde de yine Türkiye'de geçen yıl verilerine göre Urfa'dan sonra en büyük ikinci büyük pamuk üretim alanlarında üretimin yapıldığı bir ilimiz var. Tarım bu kadar önemli bir pozisyona geldi." dedi.

MERCİMEK ÜRETİMİNDE BİR ÇOK ZAMAN TÜRKİYE BİRİNCİSİ 

Diyarbakır'ın mercimek üretiminde yine birçok zaman Türkiye birincisi olduğunu, bazen bir ve ikinci sıra arasında yer aldığını,  bitkisel üretim yönüyle büyük bir kapasitesi olduğunu ifade ederek;

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI SON 20 YILDA 2.5 KAT ARTTI

"Hayvancılıkta da Diyarbakır çok ciddi bir noktaya geldi.  Son yirmi yılda özellikle büyükbaş hayvan sayısı 244 bin rakamından 611 bin rakamına ulaştı ve her yıl ortalama % 7 büyüme kaydetmektedir. Küçükbaş hayvan sayımızda 872 bin rakamından 2 milyon 226 bin rakamına ulaştık ve ortalama yıllık büyüme rakamımız  %6.25;  dolayısıyla hayvancılıkta çok önemli bir noktada.

MANDA ÜRETİMİNDE İKİNCİ SIRADA

Manda sayısı bakımından yine Türkiye'de 16 binin üzerinde olan manda sayımızla en fazla manda üreten ikinci iliz.  Hayvancılığın diğer fiili alanlarından bir tanesi olan ipek böcekçiliğinde yaş koza yetiştirilmesi bakımından Türkiye'de üretilen kozanın yaklaşık olarak % 56'sını Diyarbakır ilimizde ve özelliklede Kulp ilçemizde üretmekteyiz. Dolayısıyla orda ciddi bir üretimimiz var. Ürettiğimiz ürünlerinde işlenmesine ilişkin bir ipek iplik fabrikası kurduk.  Orada 37 çalışanımız istihdam ediliyor. 800 civarında ailede koza üretmek suretiyle üretime katkı sağlıyor ve 800 civarındaki aile geçimini ipek böcekçiliğinden sağlıyor, böyle bir ortam oluşturduk. Oldukça da iyi bir kapasitemiz var." dedi.