6 üründe 2023 yılında ödenecek mazot gübre desteğinin 2022 yılında ödenmesine yönelik uygulamada, dağ fare doğurdu. Hem desteğin veriliş hem de kullanış şekli tartışmaları da beraberinde getirdi. Ziraat Bankası'nın taahhütnamesinin ardından bugün de uygulama esaslarına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Buna göre mazot gübre desteği çiftçinin talep etmesi halinde faizsiz kredi olarak ödenecek. 

Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltikin 2022 yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlendi.

KREDİYİ KULLANMAK ÇİFTÇİNİN TALEBİNE BAĞLI 

Buna göre, 6 üründe erkene alınan mazot gübre desteği, çiftçinin talep etmesi halinde Ziraat Bankası tarafından destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla 31/03/2023 tarihi vadeli kredi kullandırılmak suretiyle ödenecek. Kredinin kullandırılması da çiftçinin bankaya başvurmasına bağlı olacak. Kredi için başvurmayan çiftçiye, mazot gübre desteği kapsamında bir kredi kullandırılmayacak.  

KREDİNİN FAİZİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANACAK!

2023 yılı mazot gübre desteği ödemeleri 5 ay erkene alındı! 6 üründe destekler çiftçiye Ekim ayında ayni olarak ödenecek 2023 yılı mazot gübre desteği ödemeleri 5 ay erkene alındı! 6 üründe destekler çiftçiye Ekim ayında ayni olarak ödenecek

Söz konusu tarımsal destek ödemelerinin Bankaca kredi kullandırılmak suretiyle üreticilere ödenmesi halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal üreticiler adına Bankaya ödenecek.