Kalan destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2015 yılı kurumsal mali durum beklentiler raporu yayınlandı. Raporda, 2015'in ilk 6 ayında ödenen tarımsal desteklerin miktarları ve geriye kalan ödemeler rakamlar halinde verildi.

Kalan destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
banner200

2015 yılı kurumsal mali durum beklentiler raporunda yer alan bilgilere göre, 700 milyon lira öngörülen mazot desteği ödemelerinin 670 milyon 586 bin lirası ilk 6 ayda ödendi. 850 milyon lira öngörülen gübre desteği ödemelerinin de 816 milyon 871 bin lirası yapıldı.

Ocak - Haziran 2015 döneminde ödenen tarımsal destekler ve yılın geri kalan aylarında ödenecek tarımsal destekler, mali durum beklentiler raporda şu şekilde yer aldı.

KÜTLÜ PAMUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan kütlü pamuk desteği bütçesi 1 milyon 200 bin TL olup, 1 milyon 100 bin lirası üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan yağlık ayçiçeği desteği bütçesi 360 milyon lira olup, tamamı üreticilere ödendi.

SOYA FASÜLYESİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan soya fasulyesi desteği bütçesi 31 milyon lira olup, tamamı üreticilere ödendi.

KANOLA DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan kanola desteği bütçesi 23 milyon lira olup, tamamı üreticilere ödendi.

DANE MISIR DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan dane mısır desteği bütçesi 210 milyon lira olup 123 milyon 241 bin lirası üreticilere ödendi. Yıl içerisinde yapılacak olan ödemeler gelecek olan icmaller doğrultusunda devam edilecek.

ZEYTİNYAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan zeytinyağı desteği bütçesi 85 milyon lira olup, ödemesi Aralık ayı içerisinde yapılacak.

ASPİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan aspir desteği bütçesi 9 milyon lira olup, tamamı üreticilere ödendi.

ÇAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Üreticilerin zarar görmelerini önlemek, kaliteyi arttırmak ve üreticilerin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla çay üreticilerine fark ödemesi şeklinde destekleme yapılıyor. Fark Ödemesi Destekleri kapsamında yaş çay fark ödemesi desteği toplam bütçesi 155 milyon lira olup 151 milyon 812 bin lirası üreticilere aktarıldı. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

BUĞDAY DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan buğday desteği bütçesi 750 milyon lira olup, 450 milyon lirası üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edecek.

ÇELTİK DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan çeltik desteği bütçesi 65 milyon lira olup, 30 milyon lirası üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edecek.

DİĞER HUBUBAT DESTEKLERİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan diğer hububat desteği bütçesi 117 milyon lira olup, 67 milyon lirası üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edecek.

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Hayvancılık sektörünün temel girdilerinden olan kaba yem açığının azaltılması, çayır mera ıslahının yapılması ve yem bitkileri ekiliş alanlarının artırılması amacıyla yem bitkileri üretiminin desteklenmesine devam edilecek. Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında Yem Bitkileri Üretimi Desteği toplam bütçesi 350 milyon lira olup, 338 milyon 151 bin lirası üreticilere ödendi. İcmallerin gelmesi ile birlikte ödemeye devam edilecek.

ÇEVRE AMAÇLI TARIM. ALAN. KOR. DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Yoğun tarımsal faaliyet yapılan erozyon, toprak ve su kirliliği olan, sulama suyu sıkıntısı bulunan, doğal dengenin bozulmaya başladığı alanlarda; toprak ve su kalitesinin artırılması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde gerekli kültürel tedbirlerin alınması, üreticilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Diğer Tarımsal Amaçlı Desteklemeleri kapsamında Çevre Amaçlı Arazilerin Korunması (ÇATAK) Desteği ödemeleri bütçesi 55 milyon lira olup henüz harcama gerçekleştirilmedi. Yılın ikinci yarısında oluşan icmaller dahilinde ödemeler gerçekleştirilecek.

ÇAY BUDAMA TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

01/01/2012 tarihinde uygulamaya konulan 2011/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çay bahçelerinin her yıl 1/10 oranında verim budamasına tabi tutulması ve çay bahçelerinin budanmasından doğacak gelir kaybının ruhsatlı yaş çay üreticilerine 10 yıl için ödenmesi planlanıyor. Telafi Edici Ödemeler kapsamında çay budama tazminatı ile çay budama masrafları desteği toplam bütçesi 137 milyon lira olup, 131 milyon 30 bin lirası üreticilere ödendi.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu buğday, arpa, tritikale, yulaf, çavdar, çeltik, nohut, kuru fasulye, mercimek, yer fıstığı, susam, kanola, aspir, patates, soya, yonca, korunga ve fiğ türlerinde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumluk kullanmaları halinde, kullandıkları alan baz alınarak destekleme yapılıyor. Diğer Tarımsal amaçlı Destekler kapsamında sertifikalı tohum kullanım desteği toplam bütçesi 82 milyon lira olup, 113 milyon 416 bin lira destek ödemesi yapıldı.

SERTİFİKALI FİDAN KULLANIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Dünya standartlarına uygun, dış pazarlarda söz sahibi olabileceğimiz ve iç tüketime kaliteli ürün sağlayarak daha sağlıklı beslenmeyi gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde üretilip sertifikalı ve standart kademede belgelendirilen fidanları kullanarak kapama bahçe ve bağ tesis eden çiftçilere dekar başına olmak üzere destekleme yapılıyor. Diğer Tarımsal amaçlı Destekler kapsamında sertifikalı fidan/fide kullanım desteği toplam bütçesi 48 milyon lira olup, bunun 20 milyon 971 bin lirası üreticilere ödendi.

TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Çiftçiye, toprak analizine dayalı gübre kullanım bilinci kazandırmak ve topraklarımızın verimliliğini sürdürülebilir kılmak amaçlanıyor. Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında toprak analizi desteği toplam bütçesi 110 milyon lira olup, bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 93 milyon 688 bin lirası üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

ORGANİK TARIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında organik tarım desteği toplam bütçesi 90 milyon lira olup, henüz ödeme gerçekleştirilmedi. İlgili desteğin ödemesi oluşacak icmaller dahilinde yapılacak.

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında iyi tarım uygulamaları desteği toplam bütçesi 17 milyon lira olup, ilk altı aylık dönem içerisinde herhangi bir ödeme yapılmadı. Yılın ikinci yarısında oluşan icmaller dahilinde ödemeler yapılacak.

BAKLİYAT DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Fark Ödemesi Destekleri içerisinde yer alan bakliyat desteği bütçesi 60 milyon lira olup, 25 milyon lirası üreticilere ödendi. Toplam bütçeden arta kalan miktar icmal oluşması durumunda ödenmeye devam edilecek.

SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla; tohumluk üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten/ürettiren özel sektör tohumculuk kuruluşlarına kilogram başına destekleme yapılıyor. Diğer Tarımsal amaçlı Destekler kapsamında sertifikalı tohum üretim desteği toplam bütçesi 40 milyon lira olup bunun 17 milyon 29 bin lirası üreticilere ödendi.

FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ

2001/3267 Sayılı BKK kapsamında fındık dikimine izin verilen 14 İl ve 105 İlçede ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan fındık üretici belgesine sahip üreticilere ruhsatlı fındık alanlarını ve üreticileri kayıt altına almak, üreticilerin gelirlerinin korunması, üretim maliyetinin azaltılması, fındık fiyatlarının serbest piyasa koşullarında oluşmasını sağlamak amacıyla üretimden bağımsız fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılıyor. Alan Bazlı Tarımsal Desteklemeler kapsamında fındık alan bazlı gelir ve alternatif ürün desteği toplam bütçesi 862 milyon lira olup, bunun ilk altı aylık dönem içerisinde 838 milyon 400 bin lirası üreticilere ödendi.

TARIM DANIŞMANLIĞI

2015 yılında Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemeleri için 53 milyon lira ayrılırken henüz bu kalemde bir harcama yapılmadı.

HASTALIKLARDAN ARİ İŞLETME DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Hastalıktan Ari İşletme Desteği 2015 yılı bütçesi için 55 milyon lira olup, Haziran ayı sonu itibariyle 15 milyon 124 bin 950 lira destekleme ödemesi yapıldı. Aralık ayına kadar yaklaşık 40 milyon lira destekleme ödemesinin yapılması planlanıyor.

AŞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Aşı Desteği 2015 yılı bütçesi 7 milyon lira olup haziran ayı sonu itibariyle 90 bin 818 lira destekleme ödemesi yapıldı. Yılın ikinci yarısında yaklaşık 7 milyon lira destekleme ödemesi yapılması planlanıyor.

BÜYÜK BAŞ HAYVAN HASTALIKLARI TAZMİNATI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Hayvan hastalığı Tazminatı 2015 yılı bütçesi için 78 milyon lira olup, Haziran ayı sonu itibariyle 22 milyon 47 bin 982 lirası ödendi. 2015 yılı ikinci altı ayı için 150 milyon lira destekleme ödemesi yapılması planlanıyor.

BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Ödeme icmalleri kontrolü tamamlandıktan sonra Mart ayı sonu itibariyle örtüaltında biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulayan 2.195 üreticiye 13.690,26 dekar alanda 3.921.027,87.- TL destekleme ödemesi yapıldı. Mayıs ayı itibariyle de Adana ilindeki nar ve bağ olmak üzere iki üreticiye de 3.276,81.- TL destekleme ödemesi yapıldı.

AFET ÖDEMELERİ

2090 Sayılı Kanun kapsamında çeşitli afetler nedeniyle zarar gören (tarım sigortaları kapsamı dışında kalan) ve bu zararları İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonunca belirlenen üreticilere 2090 Sayılı Kanun kapsamında ödemeleri yapıldı. Buna göre 2015 yılı için ayrılan 13.904.000.- TL Genel Bütçeden 5 ile 278 çiftçi ailesine 1.885.813.70.- TL afet ödemesi yapıldı.

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Çiğ süt desteklenmesi kapsamında 150 milyon lira ödenek kullanıldı. Çiğ süt desteklenmesi kapsamında 312.000 yetiştirici 3.360.990 ton süt destekleme ödemesinden yararlandı.

BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Buzağı desteklemesi kapsamında 90 milyon lira ödenek kullanıldı. Buzağı desteklemesi kapsamında 2.603 yetiştiricinin 55.046 baş hayvanı desteklendi.

ARICILIK VE BAL DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Arıcılık desteklemeleri kapsamında 57 milyon lira ödenek kullanıldı.

BÜYÜK BAŞ HAYVAN DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Büyükbaş hayvan desteklemeleri kapsamında 690 milyon lira ödenek kullanıldı. Anaç sığır desteklemesi kapsamında 327.596 yetiştiricinin 1.826.962 baş hayvan desteklendi. Anaç manda desteklemesi kapsamında 8.524 yetiştiricinin 34.590 baş hayvan desteklendi. Süt İçeriğinin analizi desteği kapsamında 245.549 yetiştiricinin 1.045.067 baş hayvan desteklendi. Besilik materyal Üretim desteği kapsamında 75.392 yetiştiricinin 367.408 baş Anaç Sığırı desteklendi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 17:51
banner207
YORUM EKLE
YORUMLAR
bugday destekleri nezaman hesaplara yatacak bilgilendirseniz
bugday destekleri nezaman hesaplara yatacak bilgilendirseniz - 6 yıl Önce

cig sut destekleri
cig sut destekleri - 6 yıl Önce

Lütfe tarih bildirin

bugday destekleri nezaman hesaplara yatacak bilgilendirseniz
bugday destekleri nezaman hesaplara yatacak bilgilendirseniz - 6 yıl Önce

Buğday prim
Buğday prim - 6 yıl Önce

Ziraat bankalardan ödemeye ne zaman başlar

bugday desteyi
bugday desteyi - 6 yıl Önce

Bugday da fatura parasi ne zaman verilecek yilmasindandan once verdim ilce tarima

12 kruş destek ödemesi
12 kruş destek ödemesi - 6 yıl Önce

Cay destek ödemesi nezaman ödenecek

bugday arpa
bugday arpa - 6 yıl Önce

bugday arpa odemeleri ne zaman basladi

elli liralık destek ne zaman d
elli liralık destek ne zaman d - 6 yıl Önce


banner151

banner251