Çiftçiye verilen taahhüt 12 yıldır yerine getirilmiyor!

Seçim meydanlarında taahhütler havada uçuşurken, CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Özcan Aygun, tarım destekleri konusunda bundan 12 yıl önce çiftçiye verilen taahhüdü hatırlattı. Aygun, tarım desteklerinin eksik ödenmesinden dolayı devletin çiftçiye 120 Milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu kaydetti.

banner255
Çiftçiye verilen taahhüt 12 yıldır yerine getirilmiyor!
banner200

CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı Ziraat Yüksek Mühendisi İlhami Özcan Aygun, tarım desteklerinin eksik ödenmesinden dolayı çiftçinin devletten alacağıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Çiftçinin devletten alacağı desteğin her geçen gün daha da arttığını ve devletin çiftçiye 120 Milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunun altını çizen Aygun, şunları kaydetti:

“Demokratik ülkelerde vatandaşlar devlet karşısında haklarını mevcut kanunlar ile korurlar. Kanun, vatandaş ile devlet arasında bir sözleşmedir. Yani devlet vatandaşına aralarındaki ilişkinin hukukunu önceden ilan etmektedir. Devlet, kanunlar ile belli vergiler koyar. Bunları vatandaş olarak ödemek zorunda kalırız. Doğrusu da budur. Ödemezseniz de Allah geçinden versin öldüğünüzde alacağını mirasçılarından alır.

SİZİN DEVLETTEN ALACAĞINIZ OLURSA NE OLUR?

Peki, bunun tersini düşünelim. Sizin devletten alacağınız olursa ne olur? Evet, çiftçimizin her yıl devletten aldığı destekten daha fazla miktarda alacağı birikmektedir. 2006 yılından bu güne çiftçinin devletten 102 Milyar TL'den fazla alacağı birikmiştir.

HÜKÜMET TAAHHÜDÜNÜ YERİNE GETİRMİYOR!

5488 sayılı Tarım Kanunu, AKP Hükümetleri döneminde 25 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 21. maddesinde “Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz." denilmektedir. Yani devlet, çiftçi vatandaşına destek olarak her yıl gayri safi milli hasılanın en az yüzde birini (%1) ödeyeceğini taahhüt etmektedir. Ancak devletin icra organı olan AKP Hükümeti taahhüdünü yerine getirmemektedir.

DESTEĞİN YARISINDAN DAHA AZI ÖDENİYOR!

Kanunda belirtilmiş olan GSMH ve tarımsal destek miktarları incelendiğinde, çiftçimize ödenmesi gereken destek miktarının yarısından daha azının ödendiği görülmektedir. 2006 yılında kanunun yürürlüğe girmesinden sonra günümüze kadar ödenmesi gereken destek miktarı kanunun aksine azalarak gelmiştir. 2006 yılında ödenmesi gerekenin yüzde 60'ı ödenirken bu oran devamlı azalmış ve 2017 yılında yüzde 41,3 e düşmüştür. Siyasetten önce, bu toprakların çocuğu olan ve tarımdan geçimini sağlayan bir ziraat yüksek mühendisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde çiftçimizin bu alacağının takipçisi olacağımı bilmenizi istiyorum. Devlet çiftçinin hakkını yiyemez. Zor şartlarda üreten çiftçinin yayında olacağız."

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251