Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TZOB’un bugün ATO Congresium’da organize ettiği Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katılması dikkat çekti. Çünkü sayın Erdoğan, çiftçinin TZOB Başkanına olan tepkisi ve Bayraktar hakkında kendisine giden şikayetlerden dolayı uzun bir süredir TZOB’un hiçbir etkinliğine katılmıyordu.

Ancak Erdoğan’ın TZOB’un bugünkü programına katılması derin anlamlar içeriyor. Şöyle ki;

Bilindiği üzere Vahit Kirişçi’nin Bakanlığı döneminde ÇKS yönetmeliğinde bir değişiklik yapılarak, çiftçinin ÇKS kaydını e-devlet üzerinden yapabilme imkanı getirilmişti. Bu yönetmelik değişikliği çiftçiyi birçok bürokratik işlemden kurtarırken, ÇKS işlemleri kolaylaştırmıştı.

Ancak ne gariptir, Tarım Bakanlığının çiftçinin lehine yaptığı bu yönetmelik değişikliği, çiftçi örgütü olan TZOB’u aşırı derecede rahatsız etmişti. TZOB, çiftçinin ÇKS işlemlerini kolaylaştıran yönetmelik değişikliğinin iptal edilmesi için Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay da TZOB’un başvurusunu reddederek, Tarım Bakanlığının yaptığı yönetmelik değişikliğini yasalara uygun bulmuştu.

Ancak çiftçinin lehine yapılan yönetmelik değişikliğini iptal ettirmekte kararlı olan TZOB, bu sefer Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz başvurusunda bulunmuştu. Temyiz başvurusunda süreç devam ediyor. Henüz bir karar çıkmış değil.

Garip olan Bakan Yumaklı’nın kendisinin Bakan Yardımcılığı döneminde, Bakanlığın çiftçinin lehine yaptığı bir düzenlemeyi iptal ettirmek için her yola başvuran TZOB Başkanı ile yakınlaşması oldu.

Ibrahim Yumaklı12

YumaklıyemekBakan Yumaklı, 25 Nisan’da 4 Bakan Yardımcısı ile birlikte tam kadro TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar’ı ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleri ile bir yemek yemişlerdi.

Bakan Yumaklı’nın tam kadro TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ziyareti ile ilgili TZOB’un web sayfasından herhangi bir paylaşım yapılmazken, Bakan Yumaklı ve Bayraktar, bu ziyareti kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.

ÇKS yönetmeliğinde çiftçinin lehine yapılan yönetmelik değişikliğine TZOB’un karşı duruşu düşünüldüğünde, Bakan Yumaklı ile TZOB Başkanı Bayraktar’ın yakınlaşması yaşanan büyük çelişkiyi ortaya koyarken, her iki taraf açısından bu yakınlaşma bir menfaat birlikteliği eleştirilerine neden olmuştu.

Bakan Yumaklı’nın 25 Nisan’da tam kadro TZOB Başkanı Bayraktarı ziyareti ve bu ziyarette topluca yenilen yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar sonra ilk defa TZOB tarafından organize edilen bir programa katılması Yumaklı ve Bayraktar arasındaki menfaat birlikteliği eleştirilerini de haklı çıkardığı görülüyor.

Burada asıl sorgulanması gereken konu ise sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçinin lehine yapılan bir düzenlemeyi TZOB’un iptal ettirmek için Bakanlık aleyhine dava açtığını bilmiş olsaydı bugünkü toplantıya katılır mıydı?

Ben kesinlikle katılmayacağını düşünüyorum. Ancak sayın Erdoğan’ın bugünkü toplantıya katılmasına vesile olanlar, çiftçinin aleyhine Tarım Bakanlığına dava açan Bayraktar’ı da siyaseten ödüllendirmiş oldu.

Burada önemli bir detay bilgiyi daha vereyim. TZOB, uzun yıllardır Tarım Bakanlığı müfettişleri tarafından hiç denetlenmiyor. Bakanlığın illerde ziraat odalarını denetleme yetkisi yok, sadece Merkez Birliğini denetleme yetkisi var ancak bu denetimlerde yıllardır yapılmıyordu. Bayraktar’ın, ÇKS yönetmelik değişikliğine karşı duruşundan dolayı, yıllar sonra ilk defa TZOB’un Bakanlık tarafından denetlenmesi gündeme gelmişti. Çiftçi ve Bakanlık bürokrasisi dört gözle Bakanlık tarafından TZOB’un denetlenmesini beklerken, Bakan Yumaklı’nın tam kadro Bayraktar’ı ziyaret etmesi ve birlikte yenilen yemek, bu denetimin de rafa kaldırıldığını gösteriyor.