Kanunda olmayan pasif üyelikle ve ucube bir yönetmelikle çiftçiyi tehdit etmekten çekinmeyen TZOB, üyeliklerini yenilemeyen çiftçinin devlet desteklerinden mahrum kalacağını belirtti. Tarım Bakanlığının, Bakanlığın iradesini yok sayan bu tehdit karşısında sessiz kalması ise manidar bulunuyor.

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını e-devlet üzerinden almaya başlaması, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ni telaşlandırdı. Gelir kaybına uğrayacağı endişesine kapılan TZOB, birliklere bir genelge göndererek, ÇKS’ye kayıtlı 2 milyonun üstündeki çiftçiyi kanunda olmayan pasif üyelikle tehdit etmesi dikkat çekti. Çiftçi, ‘Pasif Üye’ tehdidi karşısında ne yapacağını şaşırırken, bu tehdide karşı Tarım ve Orman Bakanlığının sessiz kalması da tepkilere neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin her yıl yaptığı ÇKS başvurularında bürokratik işlemleri azaltmak için 1 Ekim’den itibaren e-Devlet uygulamasını hayata geçirdi. Çiftçilerin, ziraat odalarından çiftçilik belgesi almadan ÇKS başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilir hale gelmesi, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu. Gelir kaybına uğrayacağı endişesine kapılan TZOB’un bunun önüne geçmek için çiftçiyi kanunda olmayan ‘pasif üye’ ile tehdit ederek üyeliklerini yenilemeleri için ziraat odalarına çağırmaları dikkat çekti.

TZOB ÇİFTÇİYİ DEVLET DESTEĞİ İLE TEHDİT EDİYOR TARIM BAKANLIĞI SEYREDİYOR!

Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu (6964) ile Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Nizamnamesi’nin üyelik tanımında pasif üye diye bir tanımlama olmamasına rağmen TZOB’un, ne zaman hazırlandığı belli olmayan ‘Ziraat Odaları Üye Kayıt Yönetmeliği’ni gerekçe göstererek, her yıl üyeliklerini yenilemeyen çiftçilerin pasif üyeliğe düşürüleceği, pasif üyeliğe düşürülen çiftçilerin de devlet desteklerinden yararlanamayacakları ve Bağ-Kur kayıtlarının da sonlandırılacağı belirtildi.

PASİF ÜYELİK TEHDİDİ SEKTÖRDE ŞOK ETKİSİ YAPTI!

Türkiye’nin en önemli çiftçi örgütü olmasına rağmen çiftçinin hak ve menfaatini korumadığı için tepkileri üzerine çeken TZOB’un, gelinen noktada kanunda ve nizamnamede olmamasına rağmen ne zaman ve kim tarafından hazırlandığı belli olmayan bir yönetmelikte yer alan ‘Pasif Üyelikle’ çiftçiyi tehdit etmesi, sektörde şok etkisi yaptı. Çiftçinin en önemli meslek örgütü olan TZOB’un bile üyelik aidatı almak için çiftçiyi tehdit etmekten çekinmemesi, sektörde yaşanan büyük başıboşluğu gözler önüne serdi.

KANUNDA PASİF ÜYELİK TANIMI BULUNMUYOR!

6964 sayıl Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunun üyelik tanımının yapıldığı 4’üncü maddesinde odaların asli ve fahri olmak üzere iki tür üyesi bulunduğu belirtiliyor. Asil üyeler; ‘çiftçilikle iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmasa da Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlar olarak’ tanımlanırken, fahri üyelik ise ‘çiftçilikle iştigal etmedikleri halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren, maddî ve manevî yardımlarda bulunan kişi ve kuruluşlar’ olarak belirtiliyor.

NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN HAZIRLANDIĞI BELLİ OLMAYAN UCUBE BİR YÖNETMELİK ORTAYA ÇIKTI!

TZOB’un geçtiğimiz hafta Türkiye genelindeki bütün ziraat odalarına gönderdiği ‘Oda Üye Kayıtlarının Güncellenmesi Genelgesi’nin ekine eklediği ‘Ziraat Odaları Üye Kayıt Yönetmeliği’ dikkat çekti. Resmi Gazete’de yayımlanmış böyle bir yönetmelik bulunmamasına rağmen, söz konusu yönetmeliğin de ne zaman hazırlandığı bilinmiyor. Yönetmeliğin tanımlar bölümünde kanunda olmayan ‘Pasif Üye’ tanımının yapılması dikkat çekti. Yönetmelikte, pasif üyelik; ‘Kanuni yükümlüklerini yerine getirmediği ve üyeliklerini güncellemediği için o yılın tasdikini taşıyan çiftçi belgesi alma hakkına sahip olmayan üyeler’ olarak tanımlanıyor.

ZİRAAT ODALARINDAN ÇİFTÇİLERE TEHDİTKAR MESAJI!

TZOB’un ziraat odalarına gönderdiği genelge ve ekindeki yönetmeliğin ardından, bütün ziraat odaları da çiftçilere birer mesaj atarak, üyeliklerini yenilmek için ziraat odalarına gelmeleri aksi takdirde pasif üyeliğe düşürüleceği ve devlet desteklerinden yararlanamayacakları belirtildi.

Ziraat Odalarından çiftçilere gönderilen tehdit mesajında şunlar kaydedildi: “Çiftçilerimizin dikkatine; Ziraat Odaları üye kayıt yönetmeliğinin 13. Maddesine göre, odaya kayıtlı olan üyelerimizin her yıl içinde üyeliğini güncelleme, tarımsal mal varlığını ve üretim durumundaki değişiklikleri odaya beyan etmeleri gerekmektedir. Odaya gelmeyen ve kaydını güncellemeyen üyelerimizin durumları ziraat odalarınca değerlendirilerek durumları pasif hale getirilip oda kayıtları askıya alınacaktır. Bu nedenle pasif olan üyelerimiz devlet desteklemelerinden yararlanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca pasif olan üyelerin Bağ-Kur kayıtları da sonlanabilecektir. Üyelerimiz adına ileride doğabilecek mağduriyetlere meydan verilmemesi için odaya müracaat etmeleri önemle arz ederiz. (Birecik Ziraat Odası Başkanlığı)

UZMANLAR ÇİFTÇİYİ UYARIYOR! PASİF ÜYELİK TEHDİDİNİ DİKKATE ALMAYIN!

Uzmanlar kanunda olmayan pasif üyelik tanımıyla çiftçinin tehdit edilmesine tepki gösterirken, çiftçilerin kesinlikle bu oyuna gelmemesi istendi. Ziraat Odalarının odaya giderek üyeliklerini yenilemediği gerekçesiyle çiftçiyi pasif üyeliğe düşürme gibi bir hakkının bulunmadığını ve kanunlara aykırı bu işlemin açılacak mahkemeden de geri döneceğine özellikle dikkat çekiyor. 

çiftçi tehdit mesajı