Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Çiğ İnek Sütün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 2021 yılında başlayan çiğ inek sütünden numune alım ve kalite değerlendirme çalışmaları, Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz ve üst birlikler arasında imzalanan protokol çerçevesinde; İlimiz genelinde İl/İlçe Müdürlerimiz koordinesinde ikinci dönem çiğ süt numune alım çalışmaları Eylül ayında başlamıştır.  

Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ' (No: 2019/64) gereğince sınıflandırılmaya tabi tutulan çiğ inek sütü; Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümlerine uygun olması istenilecektir"

BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN LABORATUVARLARDA ANALİZ EDİLECEK

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: ''Söz konusu şartları sağlayan çiğ inek sütü, protein ve yağ değerlerine göre sınıflandırılacaktır. Üreticilerin ürettikleri sütlerden, işletme bazında; güğümden, soğutma tankından, süt toplama merkezlerine döküm öncesi güğümden veya çiğ süt ön kabul kazanından usulüne uygun, İl/İlçe Müdürlüğümüzden teknik personelin gözetiminde üretici örgütleri personeli tarafından numune alınacaktır. İşletme bazında alınan çiğ süt numuneleri,  Bakanlığımızca belirlenen Laboratuvarlarda yağ ve protein değerleri açısından analiz edilerek sonuçlar tebliğ doğrultusunda değerlendirilecektir.

12 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda; 41 köyden 806 adet çiğ süt numunesi alınarak ilgili Laboratuvarlara gönderilmiştir. Analiz sonuçları üretici örgütleri koordinesinde üreticilerimizin cep telefonlarına mesaj ile gönderilecektir. İlimiz ve Ülkemiz tarımına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum''