Kars Süt Üreticileri Birliği, Sözleşmeli Üretim Yönetmeliği ile birlikte süt destekleri hakkında önemli bir duyuru yayınladı. Yayınlanan duyuruda dikkat çeken başlıklar şöyle…

“Sayın üreticilerimiz 15.09.2023 tarihinde yayınlanan Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları hakkında yönetmelik kapsamında üretici ile alıcı arasında yapılan sözleşmede ve şartlarında değişiklik oldu.

Sözleşme tek formatta olacak olup taslak bakanlık tarafından kısa zamanda bizlere gönderilecek ve o format üzerinden işlem yapılacak.

Sözleşme üretici-alıcı (işleme tesisi) ve üretici örgütü – alıcı arasında iki format şekilde olacak.

15.09.2023 tarihi itibari ile yapılan sözleşmeyle üreticinin desteklemesi kapsamında olan değişiklikler…

Et ve Süt Kurumu Nisan 2024 hayvan alım fiyatı kaç lira? Et ve Süt Kurumu Nisan 2024 hayvan alım fiyatı kaç lira?

-Üretici destekleme alabilmesi için sütünü sattığı anaç hayvanının sigortalı olması gerekiyor. (Dar kapsamlı adi sigorta 280 TL civarı bir tutarı var)

Destekleme, sigortalı hayvan sayısı üzerinden ne kadar süt vermiş ise (İl ortalamasını aşmamak şartı ile) o miktarın desteklemesini alacak.

Sigortası yapılan hayvanları 15 gün içerisinde tarım il ve ilçe müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor.

Yapılacak sözleşmede üretici günlük vereceği maksimum miktarı belirtmesi gerekmektedir. (Destekleme de belirtilen miktarın üzerine çıkılırsa, üretici destekleme dışı kalabilir)

Üretici tek sözleşme yapması gerekir. Birden fazla sözleşme yaptığı takdirde, sözleşmelerde belirtmiş olduğu toplam süt miktarları işletmedeki sigortalı hayvanların ürettiği süt miktarından fazla olmayacak.

Süt müstahsil makbuzları (Süt faturaları) üreticiye verilmesi ve üreticinin üyesi olduğu kuruma kendisi tarafından verilmesi gerekmektedir.

Üreticinin çiğ süt fatura desteği alabilmeleri için üyesi olduğu birliğe çiğ süt başvuru dilekçesi vermesi zorunludur.

Yapılan sözleşmede müdürlüklere üretici tarafından teslim edilecek ve ilk süt satışını yapmadan sözleşmenin yapılması gerekmektedir.

15.09.2023 tarihinden sonra yapılacak sözleşmelerde bu şartlar aranacaktır. Özellikle süt miktarları ve sigorta bilgileri olmayan üreticiler destekleme dışı kalacaktır" 

süt-1