Karaman Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre katı organik-orgamineral gübre desteğini 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2022 süresinde almış olan üreticiler için destek icmalleri yayına çıktı. Destek  almamış olan üreticiler için ise yeni fırsat doğdu. 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2022 süresince destek almamış Karamanlı üreticiler  17 Mart- 2023 tarihine kadar Karaman Tarım ve Orman  Müdürlüğüne giderek destekten faydalanabilecekler.

 

Gübre fiyatları piyasada ne kadar ?

50 Kilogramlık UBA  Katı Organomineral 8+20-+1 gübrenin fiyatı 750 TL.

Toros Organomineral 12-12-12 (12 SO3) 10 Om Kompoze-25 Kg gübrenin fiyatı  689 TL.

Organiksa Magic Leon 10-10-0 Organomineral Taban 25 kg gübrenin fiyatı 350 TL.

Karaman Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı açıklama ;

Gübre Takip Sistemi (GTS) üzerinde, 01.09.2021-31.08.2022 tarihleri arasında Bakanlığımızdan tescilli katı organik ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünler, katı organomineral ürünler, kaplama gübreler ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreleri tedarik eden 2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlı arazileri üzerinden, Tarım Bilgi Sisteminde (TBS) "Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (2022)" adı altında tanımlaması yapılmış olan desteklere ait icmaller askıya çıkarılmıştır. 

Hibe desteğini almaya hak kazanan çiftçiler açıklandı! Hibe desteğini almaya hak kazanan çiftçiler açıklandı!

İcmallerde yapılacak kontrolde Katı Organik-Organomineral Gübreyi 01.09.2021-31.08.2022 tarihleri arasında kullandığı halde listede ismi çıkmayanların ve kullanmadığı halde listede ismi çıkanların 17.03.2023 tarihine kadar İl Müdürlüğümüz 108 nolu odaya başvurmaları gerekmektedir.

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (2022) icmallerine il müdürlüğü web sayfasından ulaşılabilir. 

Katı organik-organomineral nedir ne amaçla kullanılır ?

Organik madde içerikli gübreler bitki gelişim üzerinde etkili olduğu gibi tarım topraklarının yapısını iyileştirmede de son derece etkilidir. Ayrıca mineral gübreler ile kombine uygulanması mineral gübrelerin yarayışlılarını artırır. Organik gübreler, diğer gübrelerin verimli kullanımı ile ilgili olarak daha büyük bir etki sağlar.

Organomineral gübrenin toprak yapısı ve bitki gelişimi üzerine olan etkisi, büyük baş hayvan veya kümes hayvan dışkısına göre kıyaslanamayacak ölçüde yüksektir. Ek olarak, hayvan dışkısının kompostlanmadan gübre olarak uygulanması bilimsel olarak da kesinlikle önerilmez.

Yüksek teknoloji ile üretilen Organomineral gübreler, bitkilerinizden en iyi verimi elde etmek, toprağın fiziksel özelliklerin iyileştirmek (su tutma oranını artırmak, toprakta su ve hava dengesini optimum oranda sağlamak vb.), toprak mikrobiyal dengesini sağlamak için çiftçinin vaz geçilmezidir.