CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Tarım ve Orman Başkanı Vahit Kirişçi’nin ’65 civarında tarımsal teşvik veriyoruz. Say deseniz sayamam’ sözlerine tepki göstererek, “Bir bakan düşünün, üreticiye verdiği teşvikleri bilmiyor, ‘say deseniz sayamam’ diyor. Tarım ve Orman Bakanı’na sesleniyorum: Sayın bakan; O gün sayamadığınız 65 teşviki bugün sayar mısınız?” dedi.

ÇİFTİYE GERÇEKTEN FARKLI BAŞLIKLARDA 65 TARIMSAL TEŞVİK Mİ VERİLİYOR?

Konuyla ilgili olarak Bakan Kirişçi tarafından cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Yeşil, “Sayın Bakan, Güvenilir Ürün Platformu toplantısında bir konuşma yapıyor. Konuşmasında iktidarın tarımsal teşvikler verdiğinden bahsediyor. Bahsederken de ‘65 civarında teşvik veriyoruz. Say deseniz sayamam’ diyor. Sayın Bakan, üzülmesin, müsterih olsun. Çiftçiye sorsak o da sayamaz çünkü öyle bir teşvik yok. Ama yine de Sayın Bakanın belki o gün 65’i birden aklına gelmemiştir, eksik de saymak istememiştir diye iyi niyetli düşündük, kendisine kolaylık olsun diye soru önergesi yoluyla saymasını istedik. O gün sayamadığı 65 teşviki belki yazılı olarak sayar.”

Yeşil’in Bakan Vahit Kirişci’den şu soruların cevaplandırılmasını istedi. 

-Bakanlığınız sürekli artan tarımsal girdi fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir eylem planı var mıdır? Varsa eğer yapılan çalışmalar nelerdir? Bakanlığınız tarımsal üretimi destekleme kapsamında 2015-2022 yıllarında kaç projeye destek vermiştir? Bu projeler nelerdir yıllara göre dağılımı nedir?

-Bakanlığınız tarafından üreticiye verilecek desteklerin geç açıklanmasının sebebi nedir? Üreticiye yapılacak destekler neye göre belirlenmektedir?

-Bakanlığınızın gıda krizine karşı aldığı önlemler var mıdır? Varsa eğer bu önlemler nelerdir?

-Bakanlığınız tarafından hangi ülkelerde tarımsal arazi kiralanmıştır? Kiralanan ülkelerde hangi tarımsal ürünler üretilecektir?

-Ülkemizde ekin ekilmeyen tarım arazileri varken neden yurtdışından tarımsal arazi kiralanmıştır? Bu tarım politikasının amacı nedir?

-Ülkemizde tarımda değerlendirilmeyen, atıl durumda bulunan tarımsal arazilerin illere göre dağılımı nedir?
Bursa Karacabey’de yapılan “Güvenilir Ürün Platformu” toplantısında yaptığınız konuşmada tarımsal teşviklerden bahsetmiş, “65 civarında teşvik veriyoruz. Say deseniz sayamam” demiştiniz. O gün sayamadığınız 65 teşviki bugün sayar mısınız?

SAMAN-3