Sarıbal, TBMM Başkanlığına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırması talebiyle bir soru önergesi verdi. Soru önergesinde Sarıbal, Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti arasında 2014 yılında tarımsal üretimin ve ticaretin arttırılması amacıyla bir anlaşma imzalandığını ve 2015 yılında anlaşmanın prosedürünün tamamlandığını hatırlattı. Sarıbal, “Sudan ile 2014 tarihinde imzalanan ve 2015 tarihinde prosedürü tamamlanan anlaşma ile tarımsal üretim için ülkemize herhangi bir yer tahsisi yapıldı mı? Sudan ile yapılan anlaşma sonucu yer tahsisi yapılmadı ise bunun gerekçesi nedir? Anlaşma gereğince ülkemiz tarafından kiralanan arazi ile ilgili yapılan bir harcama olmuş mudur? 15 Nisan 2019 tarihinde Sudan’da gerçekleşen darbe sonrası kurulan hükümet ile bir ilişki kurulmuş mudur?” sorularına yanıt aradı.

Sarıbal'ın yanıt aradığı sorular is şunlar:

1-Sudan ile 2014 tarihinde imzalanan ve 2015 tarihinde prosedürü tamamlanan anlaşma ile tarımsal üretim için ülkemize herhangi bir yer tahsisi yapıldı mı?

2-Sudan ile yapılan anlaşma sonucu yer tahsisi yapılmadı ise bunun gerekçesi nedir?

3-Anlaşma gereğince ülkemiz tarafından kiralanan arazi ile ilgili yapılan bir harcama olmuş mudur?

4-Sudan’dan kiralanacağı belirtilen tarım arazileri için yapılan fizibilite çalışmaları sonucu, yatırım için ne kadar bütçe ayrılmıştır?

5-Sudan’daki son siyasi gelişmeler sonucunda anlaşmanın hayata geçirilmemesi durumunda, ülkemize bir maliyeti olacak mıdır?

6-Anlaşmanın Sudan tarafından hayata geçirilmemesi durumunda, uluslararası anlaşmalar gereğince Türkiye’nin Sudan’a yaptırım yapma olanağı var mıdır?

7-Bu anlaşmanın hayata geçirilmesi için bugüne kadar iki devlet yetkilileri arasında karşılıklı kaç ziyaret gerçekleştirilmiştir?

8-Anlaşmanın hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye’den Sudan’a yapılan ziyaretlerin maliyeti ne kadardır ve nereden karşılanmıştır?

9-Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti arasında ortak kurulan şirketin hisse dağılımı nasıldır? İki ülkeyi hangi kurum veya kişiler temsil etmektedir?

10-15 Nisan 2019 tarihinde Sudan’da gerçekleşen darbe sonrası kurulan hükümet ile bir ilişki kurulmuş mudur?