Üretici 2023 yılının 1’inci dönem buzağı destek ödemelerini beklerken, Tarım İl Müdürlükleri 2’nci dönem buzağı destek başvuruları ile ilgili duyurular yayınlanmaya başlandı.

Bilindiği üzere üreticiler 2023 yılının 1’nci dönem buzağı destek ödemelerinin günü geçmesine rağmen hala alamadı. Buzağı desteğinin neden ödenmediğiyle ilgili de bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Tarım ve Orman İl Müdürlükleri geçen yıla ait ikinci dönem buzağı destek ödemeleri ile ilgili müracaatların başladığına dair duyuru yayınladı.

Giresun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yayınladığı duyuruda şunlar kaydedildi:

"Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülecek olan 2023 yılı buzağı desteklemesinden; en az 4 ay (120 gün) yaşamış ve programlı aşıları (dişilerde brusella ve şap, erkeklerde şap) tamamlanmış olan Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarına kayıtlı 2023 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Çiftçiye 1 milyar 879 milyon lira destek ödemesi! Hangi destekler ödenecek? Çiftçiye 1 milyar 879 milyon lira destek ödemesi! Hangi destekler ödenecek?

Yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorlarsa almak istedikleri örgüt üzerinden, soy kütüğü ilave desteklemesi alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerin üzerinden; herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

Buzağı Desteklemesi için 2'nci Dönem başvuruları;

-1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlamış olup, başvurular 17 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir.

-Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama şartı aranmaktadır.

-Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz.

-Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçersizdir. Başvurular destekleme yılı için geçerlidir.

İlkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 600 gün olan ineklerden doğan buzağılara ilave üreme parametresi uygunluk desteği verilir. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır.

Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları listelenmiştir;

1)Temel Destek: 1.150 ₺/baş

(Giresun ili dahil 22 ilde temel desteğe ilave olarak verilen 400 ₺/baş eklenmiş halidir.)

2)Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş

3)Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş

4)Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş

5)Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça soykütüğü sınıfına göre ilave edilmektedir.

Tebliğe göre "Destekleme süreci içerisinde ve ilgili mevzuat kapsamında, buzağıların küpeletilmesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden" yetiştiriciler sorumlu olacaktır.

Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz; Giresun merkezde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüze, ilçelerde ise  Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerimize başvurabilirler.