Çiğ süt desteğinde askı takvimi duyurusu! Ekim, Kasım Aralık icmalleri Şubat’ta askıya çıkıyor Çiğ süt desteğinde askı takvimi duyurusu! Ekim, Kasım Aralık icmalleri Şubat’ta askıya çıkıyor

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2023 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır desteği fark ödemeleri icmallerine yönelik bir duyuru yayınladı. Duyuruda, 2023 üretim yılı fark ödemesi desteği 3. Ödemelerine ait askı icmallerinin yayınladığı belirtildi.

FARK ÖDEME DESTEĞİNİN İCMALLERİ YENİ YAYINLANDI

2024 yılı hasat dönemi gelmesine rağmen çiftçiye halen buğdayda geçen yılın fark ödemesi desteklerinin yeni ödenmesi, ödenecek fark ödemesinin de enflasyon karşısında eriyip gittiğini gösteriyor.