Anadolu Ajansı’nın yapmış olduğu habere göre  Türkiye’de Avrupa Birliği(AB) ülkelerinden  daha fazla sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Verilere göre Avrupa’da toplam 74 milyon 856 bin büyükbaş hayvan bulunmakta.

Türkiye kıymayı Hollanda’dan daha pahalı tüketiyor! Türkiye kıymayı Hollanda’dan daha pahalı tüketiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 sonu itibarıyla yayınladığı rapora göre ülkemizin büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 24bin olarak belirlenmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı iç pazardaki zor durumun farkında olduğu için geçtiğimiz günlerde AB ülkeleri hariç 500bin besilik sığır ithalatının önünü açmıştı.

BESİLİK SIĞIR İTHALATI İLE İLGİLİ BAKANLIKTAN YAPILAN DUYURUDA ŞUNLAR KAYDEDİLMİŞTİ

1. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hariç olmak üzere Bakanlığımızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır. 

2. Müracaatlar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 10/04/2023 tarihine kadar yapılacaktır. Müracaat sırasında Ek’li dilekçe, İşletme Tescil Belgesi, Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (Son 15 gün içinde düzenlenmiş olmalıdır) sunulacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler dahil). 

3. Müracaatta bulunacakların, Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet) en az 1 (bir) yıllık işletme kaydı bulunmalıdır. Bir işletme için tek müracaat yapılabilir. 

4. Müracaat edecek başvuru sahipleri, işletme kapasitelerine göre aşağıda belirtilen oranlara tekabül eden hayvan için başvuru yapabileceklerdir. (bir işletme için en fazla 8.000 (sekizbin) baş başvuru yapılabilir.)

Ülkemizde hayvancılık tamamen ithalata mahkum bırakılmışken bu veriler ne kadar nicel sorgulamak gerek.