Adem Dinç, 1967 Yılında Konya'nın Meram İlçesi Yeşildere Köyünde doğdu.

İlkokul öğrenimini yeşildere ilkokulunda, orta ve lise öğrenimini Konya İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamladı.

Evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

Önceki Görevleri:

1997-2000   : Devlet Personel Başkanlığı (Devlet Personel Uzman Yardımcısı)

2000-2003   : Devlet Personel Başkanlığı (Devlet Personel Uzmanı)

2003-2005  : Devlet Personel Başkanlığı (Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dai.Bşk)

2005-2012   : Devlet Personel Başkanlığı (DP Uzmanı)

2012-2014    : Devlet Personel Başkanlığı (Teşkilat ve Yönetimi Geliştirme Dai. Bşk.)

2015-2019   : Devlet Personel Başkanlığı (Devlet Personel Başkan Yardımcısı)

2020      : Kültür ve Turizm Bakanlığı (Personel Genel Müdür Yardımcısı)

2021       : Tarım Ve Orman Bakanlığı (Personel Genel Müdürü)

Mesleki Çalışmaları  

Kitap Çalışmaları 

Açıklamalı ve Yargı Kararları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (2012 Baskı)

Açıklamalı ve Yargı Kararları ile Devlet Memurları Kanunu (2009 Baskı)

Teori, Açıklamalı ve Yargı Kararları ile Devlet Memurları Kanunu (2005 Baskı)

Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin İzinleri (Uzmanlık Tezi)

Devlet Teşkilatı Rehberi (Devlet Personel Başkanlığı Yayınları olan bu çalışmaların hazırlanması ve koordinasyonu)

Türkiye'de Kamu Yönetiminde Üst Kademe Yöneticiliği ve Yabancı Ülke Uygulamaları Kitabı Koordinatörlüğü

ABD'de Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sistemi Kitabı ön çalışması

Makaleleri

Güncel Mevzuat, Mali Yönetim ve Denetim, Mali hukuk, Sosyal Güvenlik Dünyası, Yaklaşım Yayıncılık, Mali Mevzuat, Uz-Der isimleri ile yayın yapan mesleki dergilerde yayınlanmış çok sayıda mesleki makale

Seminer Ve Eğitim Faaliyetleri

Bakanlıklar, Bağlı ve İlgili Kurum ve kuruluşları ile Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Üniversiteler, Mahalli İdareler, Dernekler ve vakıfların organize ettiği aşağıdaki belirtilen konularda ve Kanunların uygulanmasına yönelik eğitim ve seminer faaliyetlerinde ders anlatma ve sunumda bulunma

Devlet Memurları Kanununun Uygulanmasına yönelik ders ve sunumlar

Memurların; genel hakları, ödev ve sorumlulukları, mali ve sosyal hakları, intibak uygulamaları ile memurların ilk defa, yeniden, yer değiştirme ve üst derecelere atanmaları, memurların disiplin ve soruşturma işlemleri, görevden uzaklaştırma ve açığa alınmaları ile vekâlet atanma esasları ve uygulaması ile izin hakları hususlarında uygulamaya esas memur ve yöneticilere yönelik sunumlar

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 4483 sayılı Kanunun Uygulanması, Ön inceleme ve Muhakkiklik ile Memur Suçlarının Anlatımı ve Sunumlar

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Ve Toplu Sözleşmelerin Uygulanmasına Yönelik Kamu Kurumlarına Uygulamaya Yönelik Teknik Ve İdari Destek Sağlama

Genel olarak Devlet Teşkilatının Aday memur, Yönetici ve Yurtdışı Yabancı Heyetlere Anlatım ve Sunumu

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esasların Uygulanmasına Yönelik Sunumlar

Görev Yaptığı Kurul ve Komisyon Çalışmaları

2003-2006 Başbakanlık Yeniden Yapılandırma Kurul Üyesi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Üyesi (5. Dönem Toplu Sözleşme)

2003-2008 Kamuda Yeniden Yapılandırma çalışmalarında çok sayıda komisyon ve çalışma gruplarında görevler

2005 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılma çalışmaları koordinatörlüğü

2006 yılında "Kamu Personel Reformu "nun hazırlanmasında komisyon üyesi

Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuat tasarı ve taslak çalışmalarında çok sayıda koordinatörlük ve komisyon üyeliği

ÇİN Halk Cumhuriyetinde devlet teşkilatı ve insan kaynakları yapısının yerinde incelemesi çalışmalarında komisyon üyeliği

ABD' de insan gücü yapısının ve yönetim yapılarının yerinde incelemesi çalışmaları koordinatörlüğü

Adem Dinç, Ocak 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atanmış, kararnamesi ise 3 Nisan 2021'de yayınlanmıştır.