Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin sosyal medya aracılığı ile önceki gün açıklamış olduğu bazı destekleme kalemlerinden olan;

~Sürü yöneticisi desteğinin yüzde 100 arttırılmasının işletmelerimizde kullanılan iş gücünü ve istihdamı olumlu yönde etkileyeceğini, zor şartlar altında yetiştiricilik yapan yetiştiricilerimizin çoban sorununa etki edeceğini ve pozitif yansıyacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

~TÜDKİYEB genel başkanı,Türkiye genelinde küçükbaş sürü büyütme ve yenileme desteğinin etkisi, işletmelerde ki hayvan sayısının artışına kati suretle yön veren olumlu bir destek olduğunu belirterek üç yıldır verilmekte olan bu desteğin 200 TL’ye yükseltilmesi memnuniyet vericidir.

~ ÇELİK, Küçükbaş kesim fiyatları ile son dönemde sayın bakanımızın açıkladığı Et ve Süt Kurumu (ESK) karkas fiyatları 90 TL'ye kadar yükseldiğini görmüştük. Yine sayın bakanımızın açıkladığı Kuzu karkas alım fiyatının 92 TL olmasının yetiştiricilerimizi memnun etmesi için et ve süt kurumlarımızın küçükbaş kesim kapasitelerini arttırması ve stokta bekleyen erkek kuzular için ihracatın devamlılığı önemlidir. Ancak yetiştiricimizin üretim maliyetini karşılaması ve kar etmesi için bu fiyatın en az 100 TL olması gerektiği kanaatindeyim dedi.

~Sayın bakanımızın açıklamış olduğu destekleme kalemleri arasında bulunmayan anaç koyun keçi desteğinin yakın zamanda biran evvel açıklanmasını ümit ediyorum.  Anaç olan koyun keçinin yok pahasına kesime gitmesi küçükbaş hayvancılığı derinden etkilemektedir. Küçükbaş hayvancılığın devamlılığı için anaç koyun keçi desteğinin yetiştiricimizi memnun edecek makul bir seviyeye yükseltilmesi müjdesini sayın bakanımızdan beklemekle birlikte olumlu adımları atacağına inancımız tamdır. Son üç yılda anaç koyun keçi desteklerinde herhangi bir artış sağlanmamış olması küçükbaş sektörünün ederini belirlemekte ve biz yetiştiricileri derinden etkilemektedir. Anaç desteğinin Günümüz şartlarına göre değerlendirilip en az 100 TL olarak belirlenmesi, sektörümüzün devamlılığının sağlanması açısından  çok önemlidir dedi.

~ÇELİK, Artan girdi maliyetleri bütün tarım ve hayvancılık sektörünün sekteye uğramasına sebep olmuştur. Sektörde İhtiyacımız olan yem desteğinin mera dönüşü olan bu dönemde bi karar yetiştiricilerimizin hayvanlarını elden çıkarmadan ya da kesime göndermeden bir kereye mahsus olmak üzere anaç başı 50 TL yem desteği hibe edilmesinin açıklanmasını ve sayın bakanımızın bu konuda da bir müjde vermesini beklemekteyiz.

~ÇELİK, Toprak mahsulleri ofisinin arpa satış fiyatlarını da açıklaması ve ekim ayı itibariyle müracaatların açılması gerektiğine vurgu yaparak bunun son derece önemli olduğunu belirtti.

ÇELİK bu düşüncelerle sayın bakanımızın açıkladığı ve açıklayacağı tüm gelişmeleri dört gözle takip ediyor, yetiştirici ailem adına başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, sayın bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin desteklerini küçükbaş yetiştirici ailesi olarak yanı başımızda canı gönülden hissediyor ve teşekkür ediyorum" dedi.