Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Bakanlığımızca Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında; Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik beş yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları 25 Şubat 2021 tarih ve 31406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlimizde Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesinden faydalanmak için İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan toplam 272 yatırımcıdan 260 yatırımcı ödeme talep evraklarını getirmiştir. İl/İlçe Müdürlüklerimizde görevli İl Proje Yürütme birimi tarafından bu projelerin yerinde tespit ve kontrolleri yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi kapsamında, Bakanlığımızca ilimize 10.783.950,18.-TL bütçe ayrılmış olup, 2022 yılında 260 bireysel sulama sistemi projesi için 9.769 dekar alan modern sulama sistemleri ile buluşturulmuş olacaktır.