Besicilik genel anlamıyla, sığır cinsi ve koyun/keçi türü hayvanlar ile kırmızı et üretimine yönelik yapılan hayvancılık faaliyetine verilen bir addır. Kırmızı et üretimine yönelik yetiştiricilik yapan üreticilere de besici denir. Görüleceği üzere besicilikte temel unsur kırmızı et üretimine yönelik bir faaliyetin yapılmasıdır. 

HAYVANCILIK SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI OLARAK İKİYE AYRILIYOR

Arpa, pamuk küspesi, silaj ve saman! Besi hayvancılığında rasyon içeriği nasıl olmalı? Arpa, pamuk küspesi, silaj ve saman! Besi hayvancılığında rasyon içeriği nasıl olmalı?

Hayvancılıkla uğraşmayanlar günlük yaşamlarında daha önce aşina olmadıkları kelime ve kavramlarla karşılaşabiliyorlar.

Besicilik tanımı da bu kavramların başında geliyor. Hayvancılık, süt ve besi hayvancılığı olarak ikiye ayrılırken, kırmızı et üretimine yönelik yapılan hayvancılık faaliyeti besicilik olarak tanımlanıyor.