Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yayınlanan duyuruda şunlar kaydedildi:

2022 yılı mazot gübre desteği fark ödemesi ile ilgili önemli duyuru! İcmaller askıda... 2022 yılı mazot gübre desteği fark ödemesi ile ilgili önemli duyuru! İcmaller askıda...

"Bakanlığımızca  uygulaması  yürütülen  tarımsal  desteklemelerden  yararlanmak  üzere  başvuruda bulunduğu  hâlde,  mevzuat  uyarınca  desteklemelerden  yararlanabilmek  için  ibrazı  öngörülen  makbuz, fatura  ve  diğer  belgelerin  gerçeğe  aykırı  veya  usulsüz  olduğu  gerekçesiyle  desteklemeden yararlandırılmayan veya yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçe ile Tarım Kanununun 23'üncü maddesi  doğrultusunda  geri  alınan  çiftçilerin  destekleme  ödemelerinin  yapılabilmesi  için,  15/6/2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7410 Sayılı Çevre Kanunu İle Bazı Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun'un  20'nci  maddesi  ile  5488  sayılı  Tarım  Kanununa Geçici  4'üncü  madde  eklenmiştir.  Bitkisel  Üretime  Destekleme  Ödemesi  Yapılmasına  Dair  Tebliğ (2022/37) kapsamında, İlimiz Adilcevaz ve Ahlat ilçelerine ait askı icmal listesi yayınlanmıştır"