Simit Sarayı’ndan 375 içeriğe erişim engeli! Simit Sarayı’ndan 375 içeriğe erişim engeli!

Son dönemin en çok korkutan ve endişelendiren konularından bir tanesi olan kuraklık konusunda  Tarım ve Orman bakanlığı dijital anlamanda  kamuoyunu bilgilendirici bir adım attı. Bakanlık su tasarrufunu daha da bilinçlendirici ve etkin hale getirmek için suverimliligi.gov.tr kurdu.

SUU

Bakanlığın yaptığı açıklama ;

Bilindiği üzere yarı kurak Akdeniz iklim kuşağında bulunan Ülkemiz, iklim değişikliğinin etkilerinden en yoğun olarak etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. İklim değişikliğinin etkilerine hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve kentleşme gibi faktörler nedeniyle artan su talebinin de eklenmesiyle önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği tahminlerine göre, ülkemizde su kaynaklarının yaklaşık %25 oranında azalması bekleniyor. Bu nedenle Ülkemizde kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde su kaynaklarımızın verimli ve sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması için elbirliği ile çalışılması kaçınılmaz olmuştur. 31 Ocak 2023 tarihinde Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde ve Bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan Su Verimliliği Seferberliği ile toplum genelinde su verimliliği kültürünün oluşturulması, su verimliliğini arttıracak bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması, su verimliliği eylem planının ve stratejilerin uygulanmasının sağlanması ve buna yönelik yasal altyapının oluşturulması hedefleniyor

Seferberlik kapsamında suyun verimli ve sürdürülebilir kullanımı rehberler de hazırlanıyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle kurumlar, çiftçiler, sanayiciler, kadınlar ve çocukları kapsayan toplumun tüm kademelerinde “suda sıfır kayıp” bilincinin oluşturulması hedefleniyor

Seferberlik kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, hazırlanan rehberlere ve diğer bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor