31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Bosna Hersek'ten gümrüksüz ithal edilecek ürünler arasında 17.02 GTİP kodlu ürünlerinde bulunması arıcılık sektöründe tepkiye neden oldu. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, orman yangınlarından zarar gören arıcılık sektörünün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den beklentilerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Şahin, açıklamasında 31 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 17.02 GTİP kodlu ürünlere getirilen gümrüksüz ithalatı da hatırlatarak, "17.02 GTİP kodlu ürünlere 20.000 ton kontenjan verilmesi bal piyasasını alt üst etmiştir" dedi. Bu kontenjanın önceki yıllarda da verildiğini ancak bal adıyla herhangi bir ithalat yapılmadığını hatırlatan Şahin, "Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın üreticiyi koruyan duruşunu bilmekteyiz, anlatmaktayız. Ancak sahada arıcılar Bakanımızdan açıklama beklemektedir. Gerek üreticileri rahatlatmak gerekse bal toplayan firmaların fırsatçılığını sonlandırmak adına ivedilikle açıklama yapılmasını, talep etmekteyiz" dedi. 

Şahin, arıcılık sektörünün Tarım ve Orman Bakanlığından beklentilerini başlıklar halinde şöyle sıraladı:

1 - Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Antalya'da bulunan çam balı üretim alanları Genel Müdürlüğümüz talimatları ve İl Müdürlüklerince yerleşime, kapasite üzeri müsade edilmesi talep etmekteyiz. Çünkü  Çam Balında yılın son bal üretimidir. Arıcılarımızın büyük bir kısmı Anadolu'da bal üretimi yapamadılar. 

2 - Çam Balı Üretimi başlıklı acil bir Çalıştay düzenlenmesi 

3 - Arılı kovan destekleme tespitlerinin en geç sonbahar yerine Ağustos ayında yapılmaya başlanması ve miktarının arttırılmasını, 

4 - Üretim gerçekleşmeyen birçok bölge göz önüne alınınca arıcılarımızın bu yıl ödemesi gelen Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçlarının ülke genelini kapsar şekilde ertelenmesi veya af edilmesini,

5 - Bu yıla mahsus olmak üzere, profesyonel arıcılarımıza işletme yaşam desteği verilmesi, verilecek desteğin sonbahar dönemine girilmeden verilmesini, (Arılı kovan desteği bu yıla has olmak koşuluyla iki kat verilebilir)

6 - Bal üretim alanlarının arttırılması konusunda 2019 yılında Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye sunduğumuz raporun baz alınarak, kısa ve orta vadede yapılması planlanan çalışmaların öne alınmasını,

7 - Çam Koşnilinin (Marchalina hellenica) zararlı böcek kategorisinden çıkartılması yapılacak saha çalışmaları ile basra böceğinin adapte olabileceği bölgeler belirlenmeli ve buradaki Pinus spp. ağaçlarına böceğin transplantasyonunun yapılmasını,

8 - Yanan basralı sahaların yerine; bu yıla has olarak Milli Emlak arazilerinin bal üretimine açılmasını ve Kuşadası Milli Parkı’nın bu yıla özel çam balı üretimi için kullandırılmasını,

9 - Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği ve Türk Şeker Tarım A.Ş. Devletimize bağlı kurumlardır. Bu kurumlarımızın acilen Birlikler kanalıyla direkt arıcıdan analizleme ön koşul olmak kaydıyla bal alımı yapması ve piyasanın Devlet eliyle regüle edilmesini,

10 - 31 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 17.02 GTİP kodlu ürünlere 20.000 ton kontenjan verilmesi bal piyasasını alt üst etmiştir. Merkez Birliği olarak bu tür kontenjanın önceki yıllarda verildiği ancak bal adıyla herhangi bir ithalat yapılmadığı ve bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımızın üreticiyi koruyan duruşunu bilmekteyiz, anlatmaktayız. Ancak sahada arıcılar Bakanımızdan açıklama beklemektedir. Gerek üreticileri rahatlatmak gerekse bal toplayan firmaların fırsatçılığını sonlandırmak adına ivedilikle açıklama yapılmasını, talep etmekteyiz."