Adana’da, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yoksul ve çok yoksul üreticilerinin desteklenmesi maksadıyla üzüm ezme makinesi hibe edilecek.

Proje bölgesinde  üzüm önemli bir gelir kaynağı

Proje bölgesinde  üzüm önemli bir gelir kaynağı. Üzümlerin büyük bir kısmı kurutmanın yanı sıra geleneksel olarak pekmez yapılarak değerlendirilmekte. Projenin amacı şıra çıkarma işleminin makine ile yapılarak hayatlarını kolaylaştırması, yaşadığı bölgede bağ sahiplerinin üzümlerinin şırasını çıkarıp gelir elde ederek aile bütçelerine katkı sağlanması amaçlanmış Proje bölgesinde üzümden pekmez elde eden üreticilerin aile bütçelerine de bir katkı sağlayıp daha fazla gelir elde etmeleri amacıyla Üzüm Ezme Makinesi alımlarının bu hibe programı ile desteklenmesi sağlanacak. 

thumbs_b_c_ecb74eb7397636b42b8dd6198a99a501

Nasıl başvuru yapılır?

Başvuru ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılmaktadır.

Başvuru Tarihleri

Başvuru Başlangıcı    : 06 Mart 2023    Saat : 08:00

Başvuru Bitişi             : 28 Nisan 2023   Saat : 17:00

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

1.      Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı olmak.

2.      Yukarıda tanımı yapılmış hedef grup içerisinde yer alan yoksul ve çok yoksul tanımına uygun gerçek kişiler olmalıdır.

3.      Başvuru sahiplerinin “C. Uygulama bölgesi” bölümünde yazılı köylerde/mahallelerde ikamet etmesi zorunludur. Duyuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) aylık asli ikametinin bu mahallelerde/köylerde olduğunu gösteren Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu istenecektir.

4.      Kamu çalışanları (kadrolu ve sözleşmeli işçi, memur vs.) başvuru yapamazlar.

5.      Aynı hanede/ikamette yaşayan bireyler tarafından aynı çağrı döneminde tek bir hibe konusunda başvuru yapılabilir, aksi durumun tespiti halinde tüm başvurular iptal edilecektir.

6. Bu destekten faydalanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kayıtlarına göre muhtaçlık kaydı olması gerekmektedir.

7. Başvuru sahipleri başvuru tarihi itibariyle 18 yaşına girmiş ve 66 yaşından gün almamış gerçek kişiler olmalıdır.

8. Başvuru sahibi daha önce KDAKP kapsamında herhangi bir hibe destek programından yararlanmamış olmalıdır.

Tarım Bakanından açıklama: Fındık desteği ödemeleri hesaplara yatıyor! Tarım Bakanından açıklama: Fındık desteği ödemeleri hesaplara yatıyor!

 

Başvuru Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

1.         Başvurular, ilan edilen başvuru bitiş tarihinden önce yapılmış olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.         Başvurular şahsen yapılmalıdır. İnternet veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3.         Başvuru formunda ve eklerindeki bilgilerden başvuru sahibi sorumludur. Başvuru yapan kişi hibeye hak kazansa dahi başvuru dosyasında bulunan belge veya bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edilmesi halinde başvuru geçersiz sayılır.

4.         Bu programdan yararlanacak olan kişiler Ek-1 Ön Talep Formlarında gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanması sağlanmalıdır.

5.         Ek-1 Ön Talep Formu ekleri olarak sunulan belgelerin ÇDE’ler tarafından doğrulukları kontrol edilir.

6.         Başvuru sahibi resmi evrakların asıllarını sunar, ÇDE’ler asıl evrakların fotokopisini çeker ve aslı gibidir diye onaylar.

7.         Başvuru dosyaları Merkez ilçede 1 (bir) takım diğer ilçelerde 2 (iki) takım olarak hazırlanacaktır. Bir takımı (asıl) İPYB’ye gönderilecek, 1 (bir) takımı Çiftçi Destek Ekiplerince muhafaza edilecektir. Eğer isterse başvuru sahibi de 1 (bir) takım çoğaltabilir.

8.         Hibe talebinde bulunan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaydına ait resmi belgeleri sunmalıdır.