TARIMDAN HABER ÖZEL / Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılmasına ilişkin karar 30 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanırken, söz konusu karara yönelik uygulama tebliği de 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre küçükbaş hayvancılıkta üretimi artırmak için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticiye 50 milyon liraya kadar yüzde 75 faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi verilecek. Yatırım ve işletme kredisindeki temel amaç işletmedeki hayvan varlığı sayısını artırmak.

Bunun için, yatırım ve işletme kredisini kullanabilmek için işletmedeki hayvan sayısını, koyunda 250 başa, keçi de ise 100 başa çıkarmak gerekiyor.

İşte yüzde 75 faiz indirimli yatırım ve işletme kredisini kullanma şartları…

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KOYUNDA EN AZ 250 BAŞ, KEÇİDE 100 BAŞ KAPASİTEYE SAHİP OLMAK GEREKİYOR!

Küçükbaş hayvancılık üretim konusunda kredi/ finansmandan yararlanabilmek için küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde; faydalanıcıların koyunda en az iki yüz elli baş, keçide en az yüz baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları gerekiyor.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİNDE İŞLETME KAPASİTESİ EN AZ 250 BAŞ VE ÜZERİ OLMASI GEREKİYOR! 

Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise iki yüz elli baş ve üzeri kapasitede besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini iki yüz elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekiyor.

YATIRIM KREDİSİ İLE KIRKIM MAKİNESİ, BALYA MAKİNESİ ALINABİLECEK!

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredisi/finansmanı; barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, hayvan yıkama makinesi, kırkım makinesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları, diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı alımlarını kapsıyor.

ERKEK HAYVAN ALIMI İŞLETME KREDİSİ KAPSAMINDA VERİLECEK

Hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi/finansmanı kapsamında, dişi hayvan alımı yatırım kredisi/finansmanı kapsamında değerlendirilecek.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların HBS’de kayıtlı ve altı-yirmi dört aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilecek erkek hayvanların ise HBS’de kayıtlı ve en az üç aylık yaşta olmaları gerekiyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 25 koyun/keçi için 1 damızlık koç/teke olacak şekilde, HBS’de kayıtlı ve on iki-yirmi dört aylık yaştaki koç/teke alımları yatırım kredisi/finansmanı kapsamında değerlendirilecek.

Tarım Kredi'den 'Genel Müdürü' düzelten açıklama! Tarım Kredi'den 'Genel Müdürü' düzelten açıklama!

İSTENİLEN KRİTERLER YERİNE GETİRİLECEK FAİZ İNDİRİMİ YÜZDE 100 OLACAK

Küçükbaş hayvancılık kapsamında üreticiye kullandırılacak yüzde 75 faiz indirimli kredide belirlenen kriterlerin sağlanması durumunda faiz indirimi yüzde 100’e kadar ulaşacak.

Planlı Üretim, Sözleşmeli Üretim, Atıl İşletme Alımı, Kadın ve Genç Çiftçi, Yenilenebilir Enerji Kullanımı, Organize Tarım Bölgesi ve Birinci Derece Tarımsal Örgütler kriterlerinin her birine ayrı ayrı ekstradan faiz indirimi yapılacak.

koyun-2