2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, Resmi Gazete’nin bugünkü (20 Ekim 2022) sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

TARIMSAL DESTEKLER BÜTÇESİ YÜZDE 86 ARTIRILDI

Kararname temel hatları ile incelendiğinde destekleme bütçesi 2023 yılında 54 milyar TL’ye çıkarıldı. 2022 yılı tarımsal destekler bütçesi 25.8 milyar TL açıklanmış, yıl içinde 3.2 milyar TL destekler artırılarak 29 milyar liraya çıkarılmıştı. Buna göre tarımsal destekler bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 86 artırılarak 29 milyar liradan 54 milyar liraya çıkarılmış oldu.

HAVZA BAZLI FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ SADECE BİR ÜRÜNDE ARTIRILDI

2022 ürünü kapsamında havza bazlı fark ödemesi desteği sadece bir üründe artırılırken diğer ürünlerde hiçbir artış yapılmadı. Buna göre yaş çay fark ödemesi desteği 13 kuruştan 30 kuruşa yükseltildi.

ALAN BAZLI DESTEKLER

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ HANGİ ÜRÜNDE NE KADAR ARTTI?

Mazot desteği ödemeleri, ürün bazında yüzde 203 ile 395 oranında artırılırken, gübre desteği ödemeleri de yüzde 130 ile 163 oranında artırıldı.

Buna göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği olmak üzere toplam dekara 121 lira ödenecek. Bir önceki yıl bu rakam dekara toplam 42 liraydı. Mazot gübre desteğinde en yüksek ödeme pamuk ve çeltikte ödenecek. 250 lira mazot, 21 lira da gübre desteği olmak üzere pamuk ve çeltikte toplam dekara 271 lira ödeme yapılacak. Geçen yıl pamuk ve çeltikte toplam mazot gübre desteği 76 liraydı.

6 ÜRÜNDE 2023 YILINDA YAPILACAK MAZOT GÜBRE DESTEĞİ 2022 YILINDA ÖDENECEK

Arpa, buğday, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik için 2022 üretim yılına ait ve 2023 bütçe yılında ödenecek mazot ve gübre destekleri Ziraat Bankası’nın finansmanıyla 2022 yılında ödemesi yapılacak. Bu ürünlerin dışındaki ödemeler ise 2023 yılı Mart ayında ödenecek.  

Hangi ürüne ne kadar mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacağı ve bir önceki yıl yapılan desteklerle karşılaştırmalı bir şekilde tabloda görülebilir.

mazot gübre destek

TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ 40 LİRADAN 50 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Toprak analiz desteği, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarına, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için 50 TL topak analizi desteği ödemesi yapılacak.

ORGANİK TARIM DESTEKLERİ ARTIRILMADI

2022 yılı ürünü organik tarım desteklerinde hiçbir artış yapılmadı. 1’inci kategoride bireysel ürün sertifikası ile üretim yapanlara geçen yıl olduğu gibi dekara 100 lira, aynı kategoride üretici grubu ürün sertifikası ile üretim yapanlara 50 lira ödenecek. İkinci kategoride bireysel ürün sertifikası ile üretim yapanlara 40, grup sertifikası ile üretim yapanlara 20 lira üçüncü kategoride ise dekara 10 lira destek ödemesi yapılacak. Diğer yandan Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere ödenen organik arıcılık desteğinde de bir artış yapılmayarak kovan başı 15 TL ödeme yapılacak.

organik tarım desteği

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİNDE DE BİR ARTIŞ YAPILMADI

İyi tarım uygulamaları desteğinde de bir artış yapılmayarak örtü altı üretim için bireysel sertifikasyon sahibi çiftçiye dekara 150 lira, grup sertifikasyon sahibi çiftçiye ise 75 lira ödeme yapılacak.

iyi tarım uygulamaları desteği

KÜÇÜK AİLE İŞLETMESİ DESTEĞİ DEKARA 100 LİRA ARTTI!

Küçük aile işletmesi desteği kapsamında geçen yıl dekara 100 lira olan destek miktarı, 200 liraya çıkarıldı.

FINDIKTA ÖDENEN ALAN BAZLI DESTEKTE BİR ARTIŞ YAPILMADI

Fındıkta alan bazlı gelir desteği olarak dekara 170 lira olarak yapılan ödemede bir değişiklik yapılmadı.

ORGANİK GÜBRE DESTEKLERİ DE AYNI KALDI

Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 lira ödenen destek miktarında bir değişiklik yapılmadı.

GELENEKSEL ZEYTİN BAHÇELERİNİN REHABİLİTASYONU DESTEĞİNDE DE AYNI KALDI

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği, 2021’de olduğu gibi 2022 üretim yılı için de dekara 100 TL ödenecek.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEKLERİ ARTIRILDI

Sertifikalı tohum kullanım desteklerinde artış yapıldı. Buna hangi üründe ne kadar artış yapıldığı karşılaştırmalı bir şekilde tabloda görülebilir.

sertifikalı tohum kullanım desteği

SERTİFİKALI FİDAN/FİDE VE STANDART FİDAN KULLANIM DESTEĞİNDE ARTIŞ YAPILMADI

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamasında 2023 yılında bir değişikliğe gidilmeyerek destek miktarları artırılmadı. Destek miktarlarını bir önceki yıla göre karşılaştırmalı bir şekilde tabloda görülebilir.

sertifikalı fidan kullanım desteğiSERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ ARTIRILMADI

2022 yılı destekleme kararnamesinde sertifikalı tohum üretim desteğinde bir artış yapılmayarak destek miktarı 2021 yılı ile aynı kaldı. Tablodan sertifikalı tohum üretim destek miktarları karşılaştırmalı bir şekilde görülebilir.

sertifikalı tohum üretim desteği

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİNDE DE BİR ARTIŞ YAPILMADI

Kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla yapılan destek ödemelerinde bir artış yapılmadı. Tablodan destek miktarları karşılaştırmalı bir şekilde görülebilir.

yem bitkileri desteği

BUZAĞI DESTEĞİ ARTIRILDI

Buzağı desteği 370 liradan 500 liraya çıkarıldı. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingö, Bitlik, Elazı, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave destek miktarı da 100 liradan 200 liraya yükseltildi.

Suni tohumlama sonucu doğan buzağılara ilave verilen destek miktarı da 50 liradan 100 liraya çıkarıldı.

Dişi mandalara 500 TL, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalara ilave 300 TL, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay üzeri malaklara 500 TL, soy kütüğüne kayıtlı malaklara ilave 300 TL, suni tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 TL destek ödenecek.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteğinde bir artış yapılmayarak, destek miktarı 100 lira olarak belirlendi.

Düve alım desteği, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelerde yüzde 50 destek verilecek.

Hastalıktan ari işletme desteği 450 liradan 600 liraya çıkarıldı.

Besilik erkek sığır desteği, 250 liradan 500 liraya yükseltildi.

Küçükbaş hayvancılık destekleri kapsamında ‘Sürü yöneticisi istihdam desteği 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarıldı.

Anaç Koyun/keçi desteği; anaç koyun ve anaç keçilere hayvan başı verilen destek miktarı 30 liradan 50 liraya çıkarılırken, anaç tiftik keçilerine verilen destek miktarı ise 20 lirada sabit tutularak artırılmadı.

Sürü büyütme ve yenileme desteği ise 125 liradan 200 liraya yükseltildi.