Yerli ırk sığırları ıslah ederek dahaverimli hale getirmenin kolay yolu olarak uzmanlar suni tohumlama yönteminiöneriyor.

Çünkü bu yöntem,kısa zamanda az emek ve daha az masraf ile hayvanın verim gücünü artırıyor.

Hayvanıslah uzmanları, suni tohumlama ile kalıtsal yapısı üstün erkek damızlıktan,tabii çiftleşmeye göre daha geniş ölçüde yararlanılabileceğine vurgu yaparak, tabiitohumlamada bir boğa yılda 60-100 inek tohumlayabilirken, aynı boğanınspermasıyla yılda 6-10 bin inek Suni tohumlanabileceğini dile getiriyorlar.

Buyöntemde donmuş spermanın taşınması, çözülüp uygulanması pratik oluyor. Bugünpahalı damızlık alma yerine, onun spermasını daha ucuza elde ediliyorlar. Damızlıkboğayı almak, beslemek, aşım sırasında kontrolünü yapmak ise ayrı bir emekistiyor.

Ayrıca sürüdeki bir döllemehastalığı boğa aracılığı ile diğer ineklere bulaşabileceğinden suni tohumlamaile dölleme hastalıklarının yayılmasını önleniyor. Erkek damızlıkların gerçek döllenmesiiçin gerekli dişi yavru sayısı tabii çiftleşmeye göre çok daha kısa sürede eldeedilebiliyor