Hak-İş ve Öz Orman-İş ile Hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Kamu İşveren Sendikası TÜHİS arasında imzalanan Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protololu'na konulan 10. Maddeyle, Yevmiye Tespit Çalışması sonucunda, geçmişte fazla ücret aldığı tespit edilen işçilerin geriye dönük fark kesintisi yapılmaması hüküm altına alındı.

Protokol uyarınca, yevmiyesi olması gerekenden yüksek uygulanmış üyelerimizin ücreti, TİS sürecinde, emsalleriyle eşitlenecek.

YEVMİYE FARKLARI NEDİR?

Yevmiye farkları ile ilgili sendikadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Öz Orman-İş'in Orman Teşkilatında yetkili olmadığı dönemlerde, bundan 20-25 yıl öncesinden başlayarak, bazı orman emekçilerinin ücretleri, olması gerekenden fazla bazılarınınki de olması gerekenden düşük hesaplanmıştı.

Orman Teşkilatında yetki Öz Orman-İş'e geçtikten sonra, eski sendika, yevmiye farklarını kaşımaya başlamış ve binlerce işçiyi bu konuda dava açmaya teşvik etmişti. Açılan davalar sonucunda, bazı işçilerimizin ücretinin 'daha yüksek' olması gerektiği, bazılarının da 'daha düşük' olması gerektiği gibi bir durum ortaya çıkmıştı.

İşçilerimizle işverenin bu şekilde mahkemelik olması, her iki tarafı da yıprattığı gibi, çalışma barışını da bozmaya başlamıştı. Bunun üzerine Öz Orman-İş konuya müdahil oldu ve 4. Dönem Toplu İş Sözleşmesine, sorunun çözümü yolunda çaba gösterilmesini öngören bir hüküm koydu.

Bu çerçevede, Öz Orman-İş ile Orman Genel Müdürlüğü arasında bir Ortak Komisyon kuruldu. Komisyon, tüm işçilerimizin yevmiyelerini geriye dönük olarak inceledi. Hesaplamayı doğru yapabilmek amacıyla özel bir bilgisayar yazılımı hazırlandı. Sonuçta, işçilerimizin yevmiyelerinin doğru hesaplanması sağlandı.

Bu hesaplamanın ardından OGM işvereni yevmiyesi olması gerekenden düşük olan işçilerin yevmiyesini, olması gereken düzeye çıkarmanın yanında yevmiyesi olması gerekenden yüksek olanların yevmiyesini de olması gereken düzeye indirme ve geçmişte fazladan ödenmiş yevmiyenin işçilerden geri alınması yönünde irade belirtti.

Öz Orman-İş yönetimi, geçmişte bazı yevmiyelerin olması gerekenden yüksek belirlenmesinin 'işçinin kabahati olmadığını' ve sorunun TİS Çerçeve Protokolu kapsamında çözülebileceğini ifade ederek, işçilerimizin ücretinde herhangi bir azaltma ve geriye dönük fark talebinde bulunulmaması noktasında işvereni ikna etti.

Kamu TİS Çerçeve Protokolu görüşmelerinde, yevmiye hesaplaması konusu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve diğer yetkililerle müzakere edilerek, sorunun, işçilerimizin mağduriyetine sebep olmaksızın çözümü sağlanmış oldu."

,