Tarım sektörüyle ilgili bütün bilgilerin toplantığı 'Rakamlarla Tarım Sektörü' kitabında Türkiye'nin tarım ve orman alanları yıllara göre veriliyor. Tabloda, ekilen alan, nadas alanı, çayır ve mera alanı ile toplam tarım alanı ayrı ayrı karşılaştırmalı olarak bulunuyor.