Dünyanın en kaliteli pamuğunu üreten ülkemizde üretim alanları ve pamuk üreten çiftçi sayısındaki azalmaya dikkat çeken Gürer, “Pamuk üreticisine verilen prim desteğinin artırılması, pamuk üreticisinin korunması, pamuğun gümrük birliğinde tarım ürünleri kapsamına alınması ve gümrük vergilerinin tekrar konulması gerekiyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pamuk üretiminde yaşanan sorunların tüm yönleriyle araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM başkanlığına Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge sundu.

Pamuğun lifinin tekstil sanayi için önemli bir hammadde olan endüstri bitkisi olduğuna vurgu yapan CHP’li Gürer, “Pamuk çekirdeğinden bitkisel yağ elde edilir. Yem sanayinde kapçık ve küspesinden yararlanılır. Linteri ile selüloz sanayinde, kâğıt ve mobilya sanayinin de hammaddesidir pamuk. Katma değer ve istihdam olanakları ile ekonomiye etkisi büyüktür. Pamuk üretimi ve üretici sorunlarının çözümü, tarım ve sanayi için önemlidir. Pamuk üretim miktarı ülke ihtiyacına yeterli değildir” dedi.

“NEDEN AMERİKAN PAMUĞU?”

2000 yılında 566 bin ton, 2017 yılında ise ithalatın 914 bine çıktığını hatırlatan Gürer, pamuk ithalatının % 43.22 sinin ABD’den yapıldığına dikkat çekti. Gürer,  “Yüksek üretim maliyeti ve artan girdiler, pamuk üreticilerini sıkıntıya sokmaktadır. Pamuk üretimi, Ege ve Çukurova’da daha yaygın olarak yapılır ancak üreticinin bu ürüne yönelmesi girdi fiyatlarını düşürme ve desteklerle olabilir.  Sağlanan teşvik ve desteklerin yeterli olmadığı üreticiler tarafından ifade edilmektedir” dedi.

“PAMUK ÜRETİCİSİ FARKLI ÜRÜN ARAYIŞINDA”

Pamuk üretilen bölgelerde alternatif ürün çeşitliliğinin üreticiyi kazancına göre farklı ürünlere yönlendirdiğini ve pamukta prim hak edişlerindeki değişkenliğin çiftçiyi olumsuz etkilediğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçilerin evrak hazırlamasından,  primin miktarının geç açıklanmasına değin birçok sorunu çözüm beklemektedir. Havza Bazlı destekleme modeli uygulaması da bu bağlamda irdelenip incelenmelidir. Pamuk üretiminin tüm süreçleri kapsamlı olarak ele alınıp, ekim alanları ve diğer sorunları bir araştırma ile ele alınmalıdır” dedi.

“PAMUĞUN DEĞERİNİ ARTIRIN”

Kaliteli üretimin artırılması, lisanslı depoculuk gibi konular da dahil her yönü ile sorunun ele alınıp çözüm odaklı araştırma yapılması gerektiğine vurgu yapan CHP’li Gürer, “Pamuk üretiminde önemli rolü olan Tariş, Çukobirlik ve Antbirlik araştırma kapsamı içinde ele alınmalıdır. Pamukta standardizasyon, kalite kontrol ve kontaminasyon sorunları da önemlidir. Bu sorunların aşılması pamuğun değeri ile doğrudan ilgilidir” dedi.

“PAMUK ÜRETİMİNDE URFA İLK SIRADA”

Gürer ayrıca pamuk üretiminde önemli üretim illerini şu şekilde sıraladı, “Urfa pamuk üretiminde, 1.028.315 ton ürün ile % 47.97 üretim payına sahiptir. Aydın 331.161 ton ile  %13,52, Hatay 265.682 ton ile % 10,84, Diyarbakır 217.221 ton ile 8,87,  Adana 168.287 ton ile %6,7 pamuk üreten illerdir. Diğer illere ise toplam %17,93 pay düşmektedir. Bu iller, pamuk üretiminde önemli üretim illeridir.”