2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mutabakat ile sonuçlandı. Genel Yetkili Sendika Toç Bir-Sen, toplu sözleşme masasında Tarım ve Orman Çalışanları için onlarca kazanıma imza attı. Kazanımların üyelerine ve Tarım - Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Genel Başkan Hüseyin Öztürk,”Toç Bir-Sen olarak; çalışanlarımızın haklı taleplerini kazanıma dönüştürmek için var gücümüzle yürüttüğümüz mücadelemizde bağıtladığımız 6. Dönem Toplu Sözleşmesiyle çok önemli kazanımlara imza attık” dedi.

SON YILLARIN EN KAPSAYICI SÖZLEŞMESİ 

6. Dönem Toplu Sözleşme’nin Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’ndaki en iyi toplu sözleşme olduğuna da vurgu yapan Genel Başkan Öztürk; “6. Dönem Toplu Sözleşmesi Hizmet Kolumuzda bugüne kadar yapılmış en iyi ve son yılların en kapsayıcı sözleşmesi. Biz Toç Bir-Sen olarak Toplu Sözleşme Tekliflerimizdeki her bir maddeyi; Üyelerimizin taleplerini dinleyerek, Şube ve İl Başkanlıklarımızla istişareler yaparak, sahada çalışmalar yürüterek, teşkilatımızın katkısını, katılımını esas alan bir perspektifle belirledik. Bize inanan ve güvenen üyelerimizin sorumluluğuyla kararlı duruşumuzdan asla ödün vermeden emeğin hakkının karşılık bulması için kazanım odaklı mücadelemizi son ana kadar güçlü bir şekilde sürdürdük. 

Alın terinin ve emeğin karşılığını alma, hakça paylaşma noktasında büyük bir adım attığımız bu Toplu Sözleşme’nin bir kez daha teşkilatımıza, üyelerimize, kamu çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Toç Bir-Sen olarak; her platformda çalışanlarımızın haykıran gür sesi olmayı sürdürecek, haklı talepleri karşılık buluncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Öztürk; 6. Dönem Toplu sözleşmenin mutabakatla sonuçlanmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve ekibi ile Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür ettiklerini kaydetti.

Toç Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Toplu Sözleşme Kazanımları şöyle sıralandı:

Kamu Görevlilerine; 2022 Yılı; İlk 6 Ayı için % 5 + Enf. Farkı / İkinci 6 Ayı için  % 7 + Enf. Farkı

2023 Yılı; İlk 6 Ayı için % 8 + Enf. Farkı / İkinci 6 Ayı için  % 6 + Enf. Farkı Oranlarında Zam Aldık

Sözleşmeli Çalışanların 3+1’e Geçirilmesi İçin Çalışma Başlatılmasını Sağladık

3600 Ek Gösterge Hususunda Tüm Kamu Çalışanlarını Kapsayacak Şekilde 2022 Yılında Tamamlanmak Üzere Çalışma Başlatılmasını Sağladık

Sendika Üyesi Kamu Görevlilerine; 400 TL Toplu Sözleşme İkramiyesi Aldık

4/C’li İken 4/B Statüsüne Geçirilen Kamu Görevlilerinin Ek Ödeme Oranlarını 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırdık

Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev Yapan; Ziraat, Gıda, Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojileri, Kimya ve Tütün Teknoloji Mühendisleri İle Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyager Unvanlı Personele Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev Yapan, İlgili Meslek Alanlarında Eğitim Alan Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personeline Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

Bakanlık Taşra Teşkilatında; Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Müdürü Görevini Yapan Personele Kontrol Görevi Yaptıkları Hergün İçin Yaklaşık 38 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

OGM’de Orman Yangınları ile Mücadele Amacıyla Fazla Çalışma Yapan Personele, 7 Ay Ödenen Yangın Fazla Mesai Ücreti’nin 8 Ay’a, Çıkarılmasını Sağladık

Orman Yangınlarına Müdahale Esnasında Kullanılan Hava Araçları ile Yangın Söndürme Faaliyetlerine Katılan Personele, Her Uçuş Günü İçin Yaklaşık 190 TL, Aylık 1900 TL’ye Kadar Yangın Tazminatı Ödenmesini Sağladık

Kadrolu Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatlarının 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık

Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık

ÜTP Ödemelerinde, Prim Dağıtımına Esas Gün Hesaplamalarında Yıllık İzin Sürelerinin Dikkate Alınmamasını Sağladık

ÜTP’den Faydalanan Personele Ek Ödeme Alma Şartıyla ÜTP’den Feragat Etme Hakkı Verilmesini Sağladık

Kadrolu Orman İşletme Şefi İle DKMP Şefi Olarak Görev Yapan Personelin Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık

Sözleşmeli Orman İşletme Şefi İle DKMP Şefi Olarak Görev Yapan Personelin Ek Ödemelerinin 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık

Bakanlığa Doğrudan Bağlı Kuruluşlarda Görev Yapan Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş (Biyolog, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni...) Diğer Sağlık Hizmetleri Personelinin Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatlarının Artırımlı Olarak Ödenmesini Sağladık

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesini Sağladık

OGM Taşra Teşkilatı Personeline Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesini Sağladık

Sağlık Riski Taşıyan İşlerde Çalışan Personele Koruyucu Gıda Yardımı Yapılmasını Sağladık

Madencilik Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi İçin Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirilen Personelin Harcırahlarının 2 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

Orman Muhafaza Memurlarının Belediyeler Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarından Ücretsiz Yararlanmalarını Sağladık

TMO, TİGEM, ESK, AOÇ ve DKMP’de Görevi Gereği Fazla Çalışma Yapan Personele Yıllık Yaklaşık 3.600 TL’ye Kadar Fazla Çalışma Ücreti Ödenebilmesini Sağladık

DKMP’de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

TMO’da Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

TİGEM’de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

ESK’da Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

AOÇ’de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 4 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

TKDK’da Görev Yapan Destek Personelinin Sözleşme Ücretlerinin Yüzdelik Zamlara İlaveten Aylık 150 TL Artırılmasını Sağladık

Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü’nde Vardiyalı Olarak Çalışan Personele Günlük 15 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

AOÇ’de Görev Yapan Personele Aylık Yaklaşık 190 TL İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

OGM’de Orman Kadastrosu Hizmetlerinde Görev Yapan ve Arazide Fiilen Çalışan Personele Günlük Yaklaşık 38 TL Kadastro Tazminatı Ödenmesini Sağladık

ÜTP’den Yararlanan Personelin Vergi Mağduriyetinin Giderilmesine İlişkin Fark Ödemesi Yapılmasını Sağladık

Sağlık Teknikerlerine İş Riski Zammı Ödenmesini Sağladık

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda Görevlerini Araç Kullanarak Yerine Getiren Personele Aylık 125 TL ‘ye Kadar Ödeme Yapılmasını Sağladık

Tarım ve Orman Bakanlığı Personeline Döner Sermayeden Mahsuplaşma Dışı Yıllık 1.700 TL’ye Kadar İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

Kontrol İlave Ödeme Kapsamını; 5996 Sayılı Kanunun Yanısıra 1380, 4342, 4733, 5403, 5262 ve 5553 Sayılı Kanunlar İle Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğini de İçine Alacak Şekilde Genişletilmesini Sağladık

Kamuda Çalışan Sözleşmeli Teknik Personelin (Mühendis, Tekniker, Teknisyen) Kadrolu Emsalleri Gibi Arazi Tazminatı Almasını Sağladık

KİT’lerde Sözleşmeli Olarak Çalışan Mühendis, Mimar, Teknik Şef, Teknik Uzman, Eksper, Tekniker, Teknisyen Unvanlı Teknik Personelin Arazi Tazminatı Almasını Sağladık

Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Kadrolu Emsalleri Gibi 6245 / 49. Madde Tazminatından Faydalanmasını Sağladık 

TMO, TİGEM, ESK’da Çalışan İşletme, Kombina, Fabrika Müdürlerine 25 Puan, Müdür Yardımcılarına 10 Puan Özel Hizmet Tazminatı Artışı Sağladık

Emekli Olan Memurlara 1 Defaya Mahsus Ödenen Tazminatın Yaklaşık 2.560 TL’ye Çıkarılmasını ve Sözleşmeli Personelin de bu Hükümden Faydalanmasını Sağladık 

GİH Sınıfında Olan Şef Unvanlı Personelin Özel Hizmet Tazminatlarının 10 Puan (Yaklaşık 180 TL) Artırılmasını Sağladık 

Silahlı Koruma Güvenlik Görevlilerinin Ek Ödeme Oranlarının 13 Puan (Yaklaşık 235 TL), Silahsız Olanların İse 8 Puan (Yaklaşık 145 TL) Artırılmasını Sağladık 

Sivil Savunma Unvanlı Personelin Özel Hizmet Tazminatlarının 5 Puan (Yaklaşık 95 TL) Artırılmasını Sağladık

Engelli Kamu Görevlilerinin Fiziki Çalışma Koşullarının İyileştirilmesini, Mesleki Uyum Eğitimlerinin Artırılmasını, Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirilmeleri Halinde İhtiyaca Göre Refakatçi Görevlendirilmesini Sağladık

Çocuğu Engelli Olan Kamu Görevlisinin Çocuk Yardımının % 50 Artırımlı Ödenmesini Sağladık

TMO, TİGEM, ESK’da Çalışan Mühendis, Veteriner Hekim, Teknik Şef, Teknik Uzman Unvanlı Personelin Ek Ödeme Oranlarının 12 Puan (Yaklaşık 215 TL) Artırılmasını Sağladık

Eşi Çalışmayan Kamu Görevlilerine Ödenen Aile Yardımının Yaklaşık 430 TL’ye Yükseltilmesini Sağladık

Burs Alan ve Devletçe Okutulan Çocuklar İçin Çocuk Yardımı Verilmesini Sağladık

Aile Yardımı Ödeneğinin Bildirime Dayalı Olarak Geriye Dönük 3 Ay Süreyle Ödenmesini Sağladık

Kamuda Görev Yapan Avukatlara Davaları Takip Etmelerine Yönelik Her Göreve Çıkışlarında Günlük 51,91 TL Ödeme Yapılmasını Sağladık

Kamuda Görev Yapan Avukatlara Ödenebilecek Vekalet Ücreti Aylık Üst Sınırının 3.775 TL’ye Yükseltilmesini Sağladık

Unvan Değişikliği ile Başka Kadrolara Naklen Atananların, Yeni Kadro Unvanlarına İlişkin Mali Haklardan, Yeni Görevlerine Başladıkları Tarihten İtibaren Faydalanmalarını Sağladık

Kurum İçi Naklen Tayin Olan Sözleşmeli Personelin Sürekli Görev Yolluğu Almasını Sağladık

KİT'lerde Kıdem Ücretinin Belirlenmesinde Yıl Uygulaması Yerine 60, 120, 180 ve 240 Ayı Tamamlama Şeklinde Ay Uygulanmasını Sağladık

Programcı ve Çözümleyici Unvanlı Personele Ödenen Tazminatların ve Özel Hizmet Tazminatlarının Artırılmasını Sağladık

Hac Kurası Çıkan Kamu Görevlilerinin Hac Süresince Ücretsiz İzinli Sayılmasını Sağladık

Kamu Görevlilerinin Cuma Namazı Saatinde İzinli Sayılmasını Sağladık

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yemek Hizmetlerinde Kullanılacak Malzemelerin Helal Gıda Sertifikasına Sahip Olması Hususunda İhtimam Gösterilmesini Sağladık