Çalıştayın açılışına Antalya Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ümit Bayram Kutlu, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Dallı, TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer ve tohumculuk alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Gençer, Dünyada 10.sıradayız

TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, ülke tohumculuğunun 20-25 yılda önemli adımlar atarak Dünya'da 10. sıraya geldiğini söyledi. Türkiye'de yılda 800 bin tona yaklaşan sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirildiğini belirten Gençer, ''Bugün 70 ülkeye tohum satıyor ve 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bir milyar dolarlık piyasa hacmimiz, yurt dışında tanıtımımız ile Dünya da ilk 10' dayız. Bu bizim gerçek potansiyelimiz değil'' dedi.

Gençer, En zayıf yönümüz AR-GE

Sektörün kuvvetli ve zayıf yönlerini bildiklerini, zayıf yönlerin giderilmesi konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Gençer, şöyle konuştu; ''Yolumuzu açmak, ihtiyacımız olan alanlarda, ihtiyacımız olan anlarda gerekli desteği görmek, almak için, birlikte daha iyisini yapmak için, daha güçlü bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Bölük pörçük yürüyen mevcut işbirliğinin yeniden değerlendirilmesi suretiyle her kesimin gücünü, birikimini, tecrübesini ortaya koyacağı, başı sonu belli, hatta protokollere dayalı, disipline edilmiş bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Tüm üyelerimiz üretim, ithalat, ihracat, destekler gibi hususlarda Tohumculuk Kanunumuzun da öngördüğü şekliyle Üniversite ve Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olmalıdır. Ancak, bu işbirliğinin eksikliği hissedilen ve olmazsa olmazı denilebilecek olanı ar-ge konusundaki işbirliğidir. Zira en zayıf olan halkamız ar-ge dir. TSÜB'ın 689 Üyesi vardır ve bu üyelerden 165' i 'Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu' belgesine sahiptir.''

Kutlu,Tohumculuk sektörüne önemli teşvikler ve destekler veriyoruz

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ümit Bayram Kutlu da, bitkisel üretimde tohumculuğu hiçbir zaman yadsımadıklarını, bitki üretimindeki artışında tohumculuk sektörünün önemli payı olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 24 milyon hektar tarım alanı olduğunu ifade eden Kutlu, ''Türkiye 80 milyon civarında, 2 milyon da misafirlerimiz var. Böyle olunca bitkisel üretimde kişi başına düşen üretim alanı 3 hektara düştü. Bu 2 hektara doğru gidiyor. Sertifikalı tohum, üretim için çok önemli.Tohumculuğun gelişmesi ile birlikte birim başına ürün artıyor. Pamukta 300 kilogram olan üretim 600 kiloya çıktı. Bakanlık olarak tohumculuk sektörüne önemli teşvikler ve destekler veriyoruz'' dedi.

Kutlu, 2023 hedefimiz 1 milyon ton üzerinde üretim

Milli tohumculuğun geliştirilmesi, uluslararası alanda rekabet edebilmek ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada öncü olmasını istediklerini ifade eden Kutlu, şöyle devam etti; "Dünyada 45 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Türkiye bundan 1,5 milyar dolar alıyor. Ülkemizde 27 Üniversitede Ziraat Fakültesi var. 40'a yakın Araştırma Enstitüsü bulunuyor. 2023 hedefimiz 1 milyon ton üzerinde üretim. Bunun değerini artırmamız lazım, 1,3 milyar dolar yetmiyor, 45 milyar dolara göre. AB'ne bakıldığında da yaklaşık 11 milyar dolarlık bir üretim ve ticaret hacmi var. Türkiye buradan pay alıyor. Rusya'ya şu anda ciddi bir ürün satıyoruz. 28 milyon dolarlık ihracatımız var. AB ülkelerine ciddi miktarda tohum satıyoruz, bölge ülkelerine satıyoruz.''