Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)'de Genel Müdürlük ve bağlı işletmelerinde tüm çalışanlara yönelik 'Fikrini Söyle' projesi başlatıldı. 'Fikrini Söyle' projesinde, gerek faaliyet alanına giren teknik konular, gerekse idari konularda, çalışanların kuruma fayda sağlayacağına inandıkları fikir ve projeler değerlendirilecek. TİGEM tarihinde bir ilk olan proje yarışmasına sadece kurum personeli katılabilecek.

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, 'en küçük fikir ışıltılarından çok büyük başarıların çıkabileceği' düşüncesiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Proje tüm personele duyurulurken, personelin 'Fikrini Söyle' platformundan yapacağı proje başvuruları düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutulacak.

'Fikrini Söyle' projesi ile bizzat üretimin içinde yer alan personelin sadece sorunların tespiti ile sınırlı kalmayıp kendi çözüm önerilerini de ortaya koymaları, faaliyetlerin daha verimli hale gelmesinde ve iş akışının iyileştirilmesinde katkı sağlayacak fikir ve projelerini önermeleri hedefleniyor.