Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYH) değişim, ülke ekonomisindeki büyümeyi ya da daralmayı en açık şekilde gösteren makroekonomik verilerin başında geliyor. 

Peki ülke ekonomisindeki gelişmeleri gösteren GSYH’de tarımın katkısı ne oldu? Yıllara göre nasıl bir seyir izledi? Diğer ülkelerde GSYH'da tarım sektörünün payı ne durumda? Toç Bir-Sen tarafından hazırlanan ‘Rakamlarla Tarım Sektörü’ kitabında 1960-2017 yılları arasındaki değişim tablo olarak ortaya konuluyor. GSYH'da tarım sektörünün payı 1960'da yüzde 55 seviyesinde iken, bu oran 2017'de yüzde 6.08'e kadar düştü. Benzer durumun diğer ülkelerde de yaşandığı görülüyor.