Tarım Kredi'de hayvancılık cinayetinde 5 soru iki farklı cevap: Felaketi CİMER'den bile sakladılar!

Tareks Hayvancılık’ta yaşanan hayvancılık cinayetiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine iki farklı cevap. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin CİMER’e verdiği işte o cevaplar. 

Tarım Kredi'de hayvancılık cinayetinde 5 soru iki farklı cevap: Felaketi CİMER'den bile sakladılar!
banner200

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tareks Hayvancılık’ta yaşanan hayvancılık cinayeti, kamuoyundan ve siyasilerden bugüne kadar sır gibi saklanırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) felaketi bütün boyutlarıyla gözler önüne serdi. 

Yaşanan felaketle ilgili olarak bilgi edinme hakkı kapsamında CİMER’den 5 sorunun cevabını istedik. Konuyla ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Tarım ve Orman Bakanlığından ayrı ayrı cevap geldi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, konuyla ilgili yapılan haberlere hukuksuz bir şekilde erişim engeli kararı aldırırken, yaşanan felaketle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de hiçbir bilgi vermezken, Tarım ve Orman Bakanlığı ise verdiği cevapla, Tareks Hayvancılık’ta yaşanan skandal hayvan cinayetini bütün boyutlarıyla ortaya koydu. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği cevaplar, Tarım Kredi Kooperatiflerinin sorulara kasıtlı bir şekilde cevap vermediğini de gözler önüne serdi. 

YAŞANAN FELAKETİN NEDENİ KAMUOYUNA AÇIKLANMAYAN KİRALAMA MODELİ Mİ? 

Anaç hayvanların Yozgat/Boğazlıyan’daki çiftliğe taşındıktan 3 gün sonra brusella ihbarının yapılması, yaşanan felakette geçmişte Ziraat Bankası’ndan kullandırılan usulsüz kredilerle ismi gündeme gelen Dursun Akdağ’dan kiralanan ve kamuoyuna açıklanmayan Kırklareli/Lüleburgaz’daki çiftliklerle ilgili kiralama modeliyle ilgili iddiaları gündeme getirdi. Söz konusu çiftlikler Tareks Hayvancılık tarafından yıllık 1 milyon liraya kiralanırken, elde edilen karın yüzde 50’si de çiftlik sahibi ile paylaşılacak. Hastalıklı hayvanların apar topar Boğazlıyan’daki çiftliğe nakledilmesi ve hastalığın bu çiftlikteki hayvanlara da bulaştırılarak nakledilen hayvandan daha fazla bir hayvanın kesilmesi felaketin boyutunu ortaya koyarken, bu hayvan nakilleri ‘kar paylaşımı modeliyle kiralanan çiftliğin karantina altına alınmaması için mi yapıldı?’ sorusunu akıllara getirdi. 

HAYVANCILIK CİNAYETİ İLE İLGİLİ OLARAK TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN VE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİNE VERİLEN CEVAPLAR… 

CEVABI İSTENEN SORULAR 

-Yozgat/Boğazlıyan’daki çiftlik ne zaman hastalıktan ari işletme oldu?

-800 anaç hayvan önce Yozgat/Boğazlıyan’dan Kırklareli/Bayramdere’deki çiftliğe taşındı. Bu hayvanların taşınma tarihi ve taşınmadan ne zaman önce brusella testine tabi tutuldu?

-Boğazlıyan’dan taşınan hayvanlar kısa bir süre sonra Bayramdere’deki hayvanlarla birlikte tekrar Boğazlıyan’daki çiftliği taşındı. Bu tarih nedir ve taşınmadan önce brusella testine tabi tutuldu mu?

-Tareks Hayvancılık tarafından Boğazlıyan Tarım İlçe Müdürlüğüne brusella ile ilgili ihbar ne zaman yapılmış ve çiftlikteki hayvanlardan ilk kan örneği ne zaman alınmıştır?

-Boğazlıyan’daki işletmede bugüne kadar ne kadar hayvan bruselladan dolayı zorunlu kesime gitmiştir?

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİNE VERDİĞİ CEVAP

Sayın SADETTİN İNAN,

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 21.10.2020 tarihinde yapmış olduğunuz 2004688348 sayılı başvurunuz 05.11.2020 tarihinde İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından cevaplanmıştır:
Sayın Sadettin İNAN; 21.10.2020 tarih, 2004688348 sayılı CİMER aracılığı ile iletmiş olduğunuz dilekçeniz tarafımıza ulaşmıştır.

Tareks Hayvancılık A.Ş., Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş olup, faaliyetlerine de aynı şekilde kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde devam etmektedir. Şirketimiz 2019 yılsonu itibariyle Sermaye Piyasası Kurul kaydına alınarak Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetleri ile ilgili bilgileri KAP da ( Kamuyu Aydınlatma Platformunda) açıklamaktadır.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım ve Hayvancılık alanında birçok sektörde faaliyet göstermekte olup, Hayvancılık sektöründe de ülkemizin ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalarını yürütmektedir. Modern üretim metotları ile kurduğu ve/veya ortak olduğu tesislerde/şirketlerde damızlık büyükbaş besi ve süt hayvanlarının üretimini yaparak, hayvancılığın geliştirilmesini, ıslah edilmesini, hayvan üretiminin artırılmasını, çiftçimizin menfaatlerine yönelik çalışmalar yapmayı ve ülkemizde modern çiftliklerin kurulmasına ve damızlık materyallerin yetiştirilmesine de öncülük etmeyi sürdürmektedir.

Şirketin Boğazlıyan tesisi 2018 yılında hastalıktan ari işletme statüsünü kazanmış olup, belirli dönemlerde hayvan hastalıklarına ilişkin testler yapılmış, pozitif çıkan hayvanlar için gerekli tedbirler alınmıştır.

Sektör itibariyle çeşitli hayvan hastalıklarına rastlanılabilmekte olduğundan düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılarak, mevzuatlar çerçevesinde tüm ihtiyaçlar karşılanmakta ve herhangi bir olumsuzlukta gerekli önlemler hızlı bir şekilde alınmaktadır. Bu itibarla şirketimiz, ülkemiz hayvancılık sektörüne katkı sunmaya ve çiftçimizin menfaatlerine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
Saygılarımızla.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİNE VERDİĞİ CEVAP 

Sayın SADETTİN İNAN,

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’ ne 21.10.2020 tarihinde yapmış olduğunuz 2004688348 sayılı başvurunuz 15.11.2020 tarihinde BOĞAZLIYAN İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

21.10.2020 tarih ve 2004688348 Başvuru Sayılı Cimer isteğiniz

Soru 1: 28.05.2018  tarihinden 2020 adet, 17.11.2018 tarihinde de 2.000 adet 12 ay ve üzeri dişi hayvandan alınan kan numunelerinden  negatif sonuç alınması nedeni ile 29.11.2018 tarihinde Tareks Hayvancılık A.Ş. adına Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası tanzim edilmiştir.

Soru 2: Tareks Hayvancılık A.Ş üst yönetiminin ani bir şekilde almış olduğu karar ile Devecipınar’daki sağmal hayvanların Lüleburgaz ilçesine taşınmasına karar verilmiş, bu kapsamda 21-24 Ocak 2020 tarihleri arasında 634 adet sağmal hayvan Lüleburgaz’daki Tareks Hayvancılık A.Ş.nin işletmesine nakledilmiştir. İşletmenin arilik sertifikası 1 (bir) yıl geçerli olup, sertifika tarihinden 1 (bir) yıl geçmeden sertifika yenileme testleri 20.11.2019 tarihinde yapılmış, 29.11.2019 tarihli Etlik laboratuar sonuç raporunda 1.160 Adet hayvanda Brucella Hastalık sonucu negatif çıkmıştır. İşletmenin ariliği devam etmektedir.

Soru 3: Lüleburgaz’daki Tareks Hayvancılık A.Ş.nin işletmesine Boğazlıyan’dan nakledilen 634 sağmal hayvandan, tekrar mahalinde kan numuneleri alınmış, 21.02.2020 tarihinde aynı hayvanlardan Lüleburgaz’daki işletmede de Brucella Hastalığı negatif bulunmuştur. Tareks Hayvancılık A.Ş üst yönetiminin ani bir şekilde almış olduğu ikinci bir karar ile 634 adet Boğazlıyan’dan giden hayvanlarında içerisinde bulunduğu toplam 1680 adet sağmal ve düve cinsi büyükbaş hayvan 19-25 Mart 2020 tarihleri arasında yeniden Lüleburgaz’dan Boğazlıyan’a nakledilmiştir. Bu nakiller ile ilgili Boğazlıyan İlçe Müdürlüğüne öncesinde hiçbir bilgi verilmemiş, hayvanlar nakledildikten sonra ikinci, üçüncü şahıslardan bilgisi alınmıştır.

Soru 4: Hayvanların tamamının Boğazlıyan’daki işletmeye indiği 25.03.2020 tarihinden, 3 gün sonra 2 (iki) adet gebe hayvanda Brucella şüphesi ile sözlü olarak yavru atma ihbarı üzerine İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından numune alınarak Etlik Merkez Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne gönderiliyor. 03.04.2020 tarihinde işletmede Brucella Hastalığının varlığı ilk olarak tespit ediliyor.
Hastalık çıkan hayvanın sürüden uzaklaştırılmasından hemen sonra işletmede bulunan 12 ay ve üzeri yaşa sahip 2.700 adet Simental ırkı damızlık hayvandan Boğazlıyan İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından alınan kan numuneleri 27.04.2020 tarihinde Etlik Merkez Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne gönderilmiş ve 21.05.2020 tarihli laboratuar sonuç raporuna göre 585 adet hayvanda Brucella Hastalığı tespit edilmiştir.

Soru 5: Hasta hayvanların şarta tabii kesimleri 01-19 Haziran 2020 tarihleri arasında 585 adet, 01-25 Eylül 2020 tarihleri arasında 1137 adet ve 26 Ekim 2020 - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında 585 adet toplam 2307 adet  ESK Yozgat Kombina Müdürlüğünde gerçekleştirilmiştir.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020, 18:40
banner207
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ferhat Yıldız
Ferhat Yıldız - 11 ay Önce

Bu ülkenin prestiji en yüksek bir kurum olan tarım kredi kooperatifi bu iğrençliklerle anılması biz bu ülkenin üreticisi ve bu kurumun üyeleri olarak kendimizden bile nefret eder hale geldik, bu kurumlar gerek tarım kredi gerekse et süt kurumu adeta bu ülkenin milli üreticilerine bilerek ve pilanlı bir şekilde bitirmek için talimat verilmiş gibi hareket ediyorlar, ve o yüzden bu iki kuruma onca pislik dolu haberler duyulmasına rağmen hiç bir müdahale olmadan yoluna devam ediyor,peki nerede hak hukuk adalet bu ülkenin milli üreticileri urettiginden para kazanamıyor ve üstelik tefeci gibi faizleri ile Türkiye'nin tarım kredi kooperatiflerine boğazına kadar borclu ve icralık yazıklar olsun size

Allah razı olsun
Allah razı olsun @Ferhat Yıldız - 11 ay Önce

Allah razı olsun hepinizden. Nereden nereye

Kaşar
Kaşar - 11 ay Önce

Ne denilse boş. Suç olsada suçlu bulunmaz bu kurumda. Herkes torpil ve yüksek ücret derdinde. Devlette bir alan buralarda 5-10-20 kat kazanabiliyor. Araçlar keyfi, ikramlar keyfi ne dense boş.

Murat özbek
Murat özbek - 11 ay Önce

Bu firma sektöre girdiginden beri hayvancilikta dengeler bozuldu. Türkiye hayvanciligina kar yerine zarari var. Cezalandirilmali faliuetlerine son verilmeli

banner151

banner251