Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Covid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar açıklanmadan çok önce ve açıklandıktan sonra, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlıklarına gönderdiğimiz yazılarımız ve basın açıklamalarımıza, 19/01/2021 Tarihinde Sağlık Bakanlığı üst düzey yetkililer ile yapılan şifahi görüşmelere ve konu ile ilgili yapmış olduğumuz kamuoyu bilgilendirmelerine rağmen; Temel varlığı İnsan sağlığına hizmet olduğu Covid-19 ile daha çarpıcı olarak ortaya çıkan ve yasalarla sağlık hizmetleri meslek grubunda tanımlanan veteriner hekimlere aşılama programında yer verilmediği gibi, her iki bakanlıktan konu ile ilgili olarak bugüne kadar ne yazılı ne de sözlü olarak herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır.

VETERİNER HEKİMLER ADETA BİR AYRIMCILIĞA TABİ TUTULUYOR

Covid-19 pandemisi sürecinde, yaptıkları çalışmalar ile öncelikli, önemli ve etkin bir meslek gurubu olan ve tüm dünyada sağlık grubu ile ilgili yapılan düzenleme ve uygulamalarda herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmayan veteriner hekimler, ülkemizde başta Covid 19 aşılamasında öncelikli gruplar içerisinde yer verilmemesi olmak üzere, sağlık sınıfı meslek mensuplarına yönelik yasal düzenlemelerde ve uygulamalarda adeta bir ayrımcılığa tabi tutulmaktadır.

ANLAŞILABİLİR GİBİ DEĞİL 

“Tek Sağlık” uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olan ve Covid-19 pandemisi ile küresel tehdit haline dönüşen zoonotik salgınlar konusunda bir kez daha ne denli önemli bir meslek gurubu olduğu ortaya çıkan ve tek gayeleri sağlıklı ve yaşanılabilir bir gelecek için, hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı,  gıda güvenliği ve çevre sağlığına hizmet etmek olan veteriner hekimlerin göz ardı edilmesi bir türlü anlaşılamamaktadır.

Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde bir taraftan ülkemizin en büyük metropollerinden, en ücra köy ve mezralarına kadar mesai mefhumu gözetmeksizin kesintisiz hizmet ve emek veren, diğer taraftan yine Covid-19 virusunun izolasyonunu, genetik haritasını ortaya koyan ve yerli ve milli Covid-19 aşısının geliştirilmesinde aktif görev alan bilim adamlarımızın tamamına yakınını veteriner hekim olduğu göz önünde bulundurulduğunda veteriner hekim meslektaşlarımızın Covid-19 aşılamasında öncelikli gruplar içerisinde yer alamaması izah edilebilir bir durum değildir.

Veteriner Hekimler her an bir hastalık alma riski ile karşı karşıyadır. İçlerinde oda başkanlarımızın da olduğu yüzlerce meslektaşımız Covi-19 a yakalanmış, 15 Meslektaşımız hayatını kaybetmiştir. 12.04.2021 tarihi itibarı ile 1.doz aşı uygulananların 11,5 milyona, 2. doz aşı uygulananların ise yaklaşık 8 milyona ulaştığı ve toplamda 19,5 milyon doz aşı uygulaması yapıldığı görülmektedir. Aşı yapılacak sadece 32 bin veteriner hekimdir. Bu az sayıda meslek mensubumuzun programa alınmaması konusunu bir kez daha Sayın Bakanın ve yetkililerin dikkatlerine sunuyoruz.

Sonuç olarak; yukarıda açıkladığımız üzere Covid 19 pandemisi ile ilgili mücadelenin başlangıcından itibaren hiçbir maddi ve manevi beklenti içerisine girmeden ve bu süreçte bütün hayati risklere ve olumsuzluklara rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektöre veya kamuya ait araştırma enstitüleri ve laboratuvarlarda, muayenehane, poliklinik, hayvan hastaneleri ve ülkemizin en zorlu coğrafi ve iklim şartlarının hüküm sürdüğü saha şartlarında görev yapan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5947 sayılı Tam Gün Yasası kapsamına göre sağlık hizmetleri sınıfında yer alan veteriner hekimler; Covid-19’a karşı bir an önce aşılanmalı, fiili hizmet zammı, sağlıkta şiddet gibi yasal düzenlemeler kapsamına dâhil edilerek, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından veteriner hekimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.