Tarım Kredi'de merkez birliği başta olmak üzere bölge birliği, kooperatifler ve iştiraklerde çalışanlara 'ek sözleşme' imzalattırıldığı ortaya çıktı. Ek sözleşme ile İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve diğer iç mevzuatı gereği çalışanların uyması gereken kurallara ilave olarak ek normlar düzenleniyor.

Ek sözleşmenin, Tarım Kredi'nin iştiraki olan TAREKS Hayvancılık A.Ş tarafından Macaristanlı bir firmaya teminatsız olarak gönderilen 3 milyon Euro haberlerinden sonra imzalattırılması dikkat çekti. Personel yönetmeliğinde olan konuların ayrı bir sözleşme ile çalışanlara imzalattırıldığı gözlenirken, ağır hükümlerin içermesi soru işaretlerine neden oldu.

SENDİKA: HABERİMİZ YOK

Tarım Kredi Kooperatiflerinde örgütlü bulunun Koop-İş Sendikası Başkanı Eyüp Alemdar ise çalışanlara böyle bir ek sözleşmenin imzalattırılmasından haberlerinin olmadığını belirtti.

Tarım Kredi'de personele imzalattırılan ek sözleşmede öyle bir madde var ki, çalışana teslim edilmiş bir bilginin, çalışanın inisiyatifi dışında ifşa olması durumunda bile o çalışan bundan sorumlu tutulacak. İmzaladığı sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı için de iş sözleşmesi bildirimsiz ve tazminatsız bir şekilde feshedilebilecek.

İşte ek sözleşmedeki o ilgili madde:

“Kurum tarafından çalışana teslim edilmiş her türlü bilginin çalışan tarafından sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin kurum tarafından öğrenilmesi halinde herhangi bir olumsuz sonuç doğmasa bile çalışan sözleşmenin yükümlülüğüne aykırı davranmış kabul edilecektir.

ARTIK BELGELİ HABER YAPILAMAYACAK!

Bununla birlikte çalışan, bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

Kurum, işbu sözleşmenin akdedilmesinden sonra üçüncü bir kişiye karşı çalışanın iş bu sözleşme kapsamında gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulduğu / tutulacağı hallerde veya tek başına sorumlu tutulduğu / tutulacağı hallerde zarara uğradığı veya üçüncü bir kişiye karşı ödeme yaptığı tutar kadar çalışana rücu etme hakkına sahip olacaktır."


Tarım Kredi’de depoda unutulan 6 bin ton ay çekirdek pirelendi! 90 milyon lira zarar var! Tarım Kredi’de depoda unutulan 6 bin ton ay çekirdek pirelendi! 90 milyon lira zarar var!