TARIMDAN HABER ÖZEL / Tarım Kredi Kooperatiflerinde bu sefer de çalışanlara toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarının verilmediği ortaya çıktı. Birçok iştirakte ortaya çıkan yolsuzlukların üstü örtülerek tam bir yağma düzeni yaşanırken, çalışanlara kanundan kaynaklanan haklarının bile verilmemesi kurumda yaşanan zulmü gözler önüne serdi.

İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILMA TEHDİDİ İLE SİNDİRİLDİ!

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünlerinin Samsun Bafra’da bulunan çeltik işletmesinde çalışan 45 işçiye, toplu iş sözleşmeden kaynaklanan haklarının 6 aydır verilmediği ortaya çıktı. İşyerinde örgütlü bulunan Tek Gıda-İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşme kapsamında bu yıl Ocak ayında asgari ücretin üzerine yapılacak yıllık TÜFE oranında artış, ayak oyunu yapılarak 2023 yılının maaşına yapıldı. Böyle olunca işçilere ortalama 5500 lira daha düşük maaş ödendi.

HAKLARINI MAHKEMEDE ARAMAK İÇİN İMZA VEREN İŞÇİLER SÜRGÜNE GÖNDERİLİYOR!

Tek Gıda-İş Sendikası, kurumla imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilere haklarının verilmesi için yaptığı her türlü girişim ise sonuçsuz kaldı. Sendika, yaşanan kanunsuzluğu mahkemeye taşımak için çalışan işçilerden imza almak istedi. Ancak işverenin baskısından dolayı sadece 7 işçi imza verirken, diğer işçiler ise işten çıkarılma tehdidi ile bu kanunsuzluğa göz yummaları istendi.

4 GÜNDE AİLELERİ İLE BİRLİKTE ERZİNCAN'A GİTMEZLERSE İŞTEN ÇIKARILACAKLAR!

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarını alabilmek için sendikaya imza veren 7 işçiyi doğrudan işten çıkartamayan işveren, bu işçileri Erzincan’daki bal dolum tesisine tayinlerini çıkarıldı. Söz konusu işçilerin 3 Temmuz’a kadar istenilen yere gitmesi istenirken, belirlenen süre içinde gitmemeleri durumunda iş çıkışları verilecek.

TEK  GIDA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI MUSTAFA TÜRKEL İHTARNAME ÇEKEREK UYARDI!

Gübretaş’ta gizli bina satışının arkasından RAZİ planı çıktı! Gübretaş’ın içi boşaltılacak! Gübretaş’ta gizli bina satışının arkasından RAZİ planı çıktı! Gübretaş’ın içi boşaltılacak!

Diğer yandan Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, yaşanan kanunsuzluğa ve işçileri tehdide varan yaklaşımdan dolayı Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne, bir ihtarname çekerek, işvereni uyardı.

İŞÇİLER 6 AYDIR EKSİK ÜCRETLE ÇALIŞIYOR!

İhtarnamede şunları kaydedildi: “Yürürlüğü devam eden toplu iş sözleşmesinin 2. Yıl ücret zammı tarafınızca hatalı uygulanması sebebiyle ekonomik sıkıntıların bu denli ağır yaşandığı bu dönemde üyelerimizin 6 ayı aşkın süredir eksik ücretle çalışmaktadır. Böyle bir süreçte işlerinizde toplu iş sözleşmesi gereği eksik ücretlerin yatırılmasını bekleyen çalışanlarınıza görev yeri değişikliği ile iş akdi fesih noktasına varacak kadar uygulanan baskı ve sendikasızlaştırmaya yönelik başlattığınız faaliyet sendikamız tarafından kaygı sabır ve suhuletle takip edilmektedir.

İş tehdidine varacak kadar çalışanlara uyguladığınız bu baskı kabul edilemez. İşverenliğinizi hukuka uygun tutum, davranış ve uygulamaya davet ediyoruz.

KENDİ İMZALADIKLARI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ ÇİĞNEDİLER! 

Toplu iş sözleşmesi kanununa göre işyerinde imzalanan toplu iş sözleşmeleri asgari ücretin altında olamıyor. Söz konusu işyerinde imzalanan toplu iş sözleşmesinde ise 2’nci yıl ücret artışlarında 1 Ocak 2024’de geçerli olan asgari ücretin üzerine 2023 yılının TÜFE + 2 puan eklenerek zam yapılması gerekiyor. Ancak Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi yetkilileri, sendika ile imzaladıkları toplu iş sözleşmesine uymayarak, 1 Ocak 2024’ten itibaren çalışanların maaşlarına güncel asgari ücret üzerinden değil, bir önceki yılın maaşı üzerine bir artış yaptılar. Burada her bir çalışanın aylık maaş kaybı ortalama 5 bin 500 lirayı buluyor. Tarım Kredi Tedarik ve Üretim Anonim Şirketi yetkililerinin sendika ile imzaladıkları toplu iş sözleşmelerini çiğnemeleri yaşanan keyfiyeti gözler önüne serdi.