Settar Aslan, emeğin temsilcileri olarak, 7 Haziran seçimlerinin ortaya koyduğu tablo çerçevesinde Türkiye'nin bir an önce hükümete kavuşmasını beklediklerini, ancak mevcut tablodan koalisyon çıkmayacağının anlaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Demokrasinin en güzel yanı, milletin nihaî karar mercii olmasıdır. 7 Haziran seçimleri, hiçbir partiye tek başına iktidar yetkisi vermedi. Ancak koalisyon olasılıklarının da fazla gerçekçi olmadığı anlaşıldı. Var olan son ve zayıf seçenekler de zaman geçirilmeden denenmelidir. Bu Meclis aritmetiği içinden sağlıklı bir koalisyon hükümeti çıkarılamayacaksa, tüm siyasî partiler sorumluluk içinde davranarak, ülkemizi en kısa zamanda seçime götürmelidir. Demokrasilerde kilitlenmeyi seçmen çözer. Siyasî ve ekonomik istikrarın bozulmaması adına, seçimler mümkün olan en kısa sürede yenilenmelidir. Siyasî partilerimiz de bu süreçte, ülkenin huzurunu önceleyen bir seçim kampanyası yürütmeli ve ülkeyi gerecek tavır ve söylemlerden kaçınmalıdır."

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, temsilde adalet ve yönetimde istikrarı sağlamak üzere, seçim barajının düşürülmesi ve seçim çevrelerinin daraltılması için gerekli yasal ve anayasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için de partilerin uzlaşmasını istedi.