Törene, Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Yaşar Karadağ, Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, protokol üyeleri ve Şenbağlar Köyü halkı katıldı.

Mera açılış töreninde konuşan Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, "Tarımın iki temel alanı bitkisel ve hayvansal üretimdir. Bakanlığımızca hazırlanan, ülke potansiyelimizi etkin kullanmak, planlı üretime geçmek ve tarımsal yeterliliğimizi üst seviyeye çıkarmak için 2017 yılından itibaren uygulamaya geçen Milli Tarım Projesi kapsamında ilimiz dahil 30 ilimiz mera hayvancılığı yetiştirici bölgesine alınmıştır. İlimizde toplam 1 milyon hektara yakın mera varlığımız bulunmakta olup Akıncılar ilçesinde bu rakam 4 bin12 hektardır. Ancak il meralarımız topografik şartlar ve iklim özellikleri dolayısı ile genellikle zayıf durumlu meralardan oluşmaktadır. Bu nedenle meralarımızın yoğun oranda ıslaha ihtiyacı vardır” ifadesini kullandı.

İl Müdürü Seyit Yıldız, şunları kaydetti:

“İl Müdürlüğü olarak 2017 yılından itibaren hayvancılığın vazgeçilmezi olan meralarımız için çalışmalarımıza hız verdik. İlimizde yem bitkileri üretim alanlarının genişletilerek yem üretim maliyetlerinin düşürülmesi, kaba yem açığının giderilmesi ve mevcut mera alanları üzerindeki otlatma baskısının azaltılması amacıyla, 2017 yılı için Bakanlığımızın destekleriyle İl Müdürlüğü olarak 2 bin 800 üreticimize 17 ton yonca, 5 ton korunga ve 130 ton adi fiğ tohumluğu ve 19 ton gübre dağıtımı yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan ıslah ve amenajman projelerinin birisi de şuan açılışını yaptığımız Akıncılar ilçesi Şenbağlar Köyü Mera Islahı ve Yönetimi Projesidir. Bu Proje, meraların verimliliğinin ve mevcut bitki örtüsünün artırılması, yoğun oranda erozyona maruz kalmış alanların bitki örtüsüne kavuşturularak yeniden ekonomiye ve tarımsal üretime uygun hale dönüştürülmesi amacıyla uygulanmakta olan bir projedir.

Hayvan Irklarının Bölgeye Getirilmesi Hedefleniyor!

Bu projeler ile planlı hayvancılık yapılmasının önü açılacak ve bunun sonucu elde edilecek yüksek tarımsal gelirler sayesinde insanların mera arazilerine olan baskısı önemli ölçüde azaltılacaktır. Bu sayede yörede yaşanan göçün azaltılması, Kırsal Kalkınma Hamlesinin başlaması bununla birlikte Bakanlığımızın hedeflediği Milli Tarım Projesine hizmet ederek verim potansiyeli yüksek olan hayvan ırklarının bölgeye getirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında suni mera tesisi için tohum ve gübreleme çalışması tamamlanmıştır. İşçiliklerinin köy halkı tarafından karşılanması suretiyle Suni mera tesisi alanının tel ile çevrilmesi ve içerisine yağmurlama sulama tesisi yapılması gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde suni mera tesisi yapılan alandan Bu yıl için 2 bin balya kuru ot elde edilmesi tahmin edilmektedir. Köyde hayvancılık yapan işletmelerin kaba yem ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.”

Kaynak: Sivas Tarım İl Müdürlüğü