Tabana yayılmış sermayenin tek başarılı örneği (Kooperatif üyesi çiftçilerin kooperatifin tüm iştiraklerine doğal olarak ortak olması),

Planlı üretimin üretildiği yörelerde tek başına disiplinli olarak uygulayıcısı (Şeker Pancarının aynı tarlaya dört yılda bir ekilmesindeki disiplinin diğer yıllardaki ürünleri de planlı hale getirmesi, 'münavebe' )

Köyden kente hızlı göçün en önemli engelleyicisi (Şeker pancarından elde ettiği gelirle geçimini temin eden ailenin göçü en son sıraya alması doğaldır. Çünkü şehirlerde istihdam artırılamadığından kısaca, iş olmadığından köyde çaresiz kalmayan göçü düşünmez)

Yöresel tarımsal üretime dayalı üretime bağlı olarak çalışan küçük ve orta boy İşletmelerin bazılarının hammaddesini üreterek, bazılarının da modern tarım aletleri ile üretilmesine katkısından dolayı bu işletmelerin sipariş almasını sağlayarak faal kalmasına vesile olması (Şeker pancarı ekimi kuvvetli ekipman demektir. Bu tarımın yapıldığı yerlerde küçük ve orta boy tarımsal alet üreten işletmeler pazar bulabilmekte, kepenk kapatmamaktadır)

Şeker Fabrikalarının Doğu bölgelerimizde sıcak paranın tek kaynağı olması (Ağrı, Kars, Erciş-Van, Muş, Erzurum, Erzincan gibi şehirlerde başka bir sanayi kuruluşu olmadığı gibi bu fabrikalar ve ilgili sektörlerde çalışanların sayısının fazla olması maaş dönemlerinde esnafın memurlar dışındaki tek sıcak para kaynağı olması),

Üretildiği kritik yörelerde "devlete karşı işlenen suçların en az seviyede kalmasına vesile" olan mali imkân sağlayan en kritik geçimlik ürün olması sebebiyle teröre akan 'gençleri istihdam ederek milli güvenlik ve birliğe sivil katkıda bulunması",

Enerjide dışa bağımlılığı azaltabileceği biyoyakıtların önem kazandığı bir süreçte (şeker pancarından üretilen biyoetanolün maliyet açısından en avantajlı ürün olması) şeker fabrikalarını dolayısı ile şeker pancarı yetiştiriciliğinin stratejik öneminin daha da artmasıdır.

TARIMDANHABER