Kaçak ve kayıt dışı şekerle mücadele kapsamında gerçekleşen işlemler hakkında aylık bültene yansıyan verilere göre, Kasım ayında Kuruma 15 adet şeker numunesinin analizlerinin yaptırıldığı ve 12 ton şekerin yasal olmayan yollardan yurt içine girdiği tespit edildiği vurgulandı.

Kasım aylık bülteninde, şekeri ucuz fiyatla temin edebilmeleri için şekerli mamul ihracatını belgeleyen imalatçı-ihracatçılara 4 bin 176 ton C şekeri karşılığı olarak 63 adet Tahsisat Belgesi düzenlendiği kaydedildi.

Yayınlanan aylık bültende kurumun düzenleme ve denetleme faaliyetleri hakkında şu bilgiler yer aldı.

Kurul Toplantıları: Şeker Kurulu, Kasım ayı içerisinde olağan toplantılarını gerçekleştirerek düzenleme ve denetleme faaliyetlerini sürdürmüştür.

Kaçak ve Kayıt Dışı Şekerle Mücadele: Kasım ayında, Kurumumuza kaçak şüphesiyle gönderilen 15 adet şeker numunesinin yaptırılan analizleri sonucunda 12 ton şekerin yasal olmayan yollardan temin edildiği tespit edilmiştir.

C Şekeri Tahsisatları: Kasım ayında, şekerli mamul ihracatını belgelemiş olan imalatçı-ihracatçılara, şekeri ucuz fiyatla temin edebilmeleri için 4 bin 176 ton C şekeri karşılığı 63 adet Tahsisat Belgesi düzenlenmiştir.

İhraç Ön İzinleri: Kasım ayında, pancar şekeri için 26 adet belge karşılığı 193 ton, nişasta bazlı şeker için ise 341 adet belge karşılığı 20 bin 16 ton olmak üzere toplam 367 adet ön izin belgesi elektronik ortamda onaylanarak, 20 bin 209 ton şekerin ihracatı için ön izin verilmiştir.

İthalat Uygunluk Belgesi: Kasım ayında,189 ton yüksek yoğunluklu tatlandırıcının ithalatı için, Kurumumuzca İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmiştir.

İşletme Kayıt Belgesi için Uygunluk Yazısı: Kasım ayında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, 9 adet şeker üretimi ve/veya paketlemesi yapan firmaya İşletme Kayıt Belgesi için Uygunluk Yazısı düzenlenmiştir.

İzleme/denetleme faaliyetleri:Kasım ayı içerisinde 3 adet nişasta bazlı şeker üreticisi şirket nezdinde inceleme ve denetim işlemi gerçekleştirilmiştir.

İdari para cezası:Kasım ayı içerisinde Şeker Kurulu'na yanıltıcı/yanlış bilgi-belge vermekten 1 adet firmaya 209.106,80 TL idari para cezası verilmiştir.

KURUMUMUZCA KATILIM SAĞLANAN ETKİNLİKLER

16-20 Kasım: Uluslararası Şeker Örgütü'nün (ISO) İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen toplantılarına Şeker Kurumu Başkanı Dr. Hüsnü Tekin, Şeker Kurulu Üyeleri M. Mustafa Sayınataç ve Yusuf Yazır, Genel Sekreter Ahmet Pelit ile İzleme ve Denetleme Grup Başkanı Salih Arıkan tarafından katılım sağlanmıştır.

22 Kasım: Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'nin Konya'da gerçekleştirdiği toplantıya Şeker Kurumu Başkanı Dr. Hüsnü Tekin, Genel Sekreter Ahmet Pelit, Planlama ve Değerlendirme Grup Başkanı Nuh Kaygısız tarafından katılım sağlanmıştır.

26-28 Kasım: Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği işbirliği ile Bursa'da düzenlenen Dahilde İşleme Rejimi Çalışma Toplantısına Kurumumuzu temsilen Planlama ve Değerlendirme Grup Başkanı Nuh Kaygısız ve Şeker Kurumu Uzman Yardımcısı Erdem Mazlum tarafından katılım sağlanmıştır.