Kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik usul ve esasları belirleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2020/36) kapsamında Giresun'da yürütülen Arıcılık Yatırımlarının Desteklenmesi projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler tamamlandı.

14 ARI YETİŞTİRİCİSİNE 165 BİN HİBE ÖDEMESİ YAPILDI

Program kapsamında satın alınan makine ve ekipmanlara KDV hariç bedel üzerinden %50 hibe desteği sağlandı. Giresun'da projelerini tamamlayan 14 arı yetiştiricisine satın almış oldukları toplam 343 bin 979 TL’lik makine ekipmana karşılık olarak toplam 165 bin 368 TL hibe ödemesi yapıldı.