Veraset ve İntikal Vergisi genellikle zenginin vergisi olarak biliniyor. Ölen kişinin eş ve çocuklarından her birine kalan mirastan 161 bin lira istisna ediliyor. Üstü için sadece mirasta yüzde 1'den 10'a kadar hibelerde ise yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar vergi var. Miktarlar büyük olunca haliyle yoksulları çok ilgilendirmiyor bu vergi. Son olarak Danıştay bu vergiyi ödeyecek olanların içine su serpen bir karar aldı.

Habertürk gazetesinden Rahim Ak'ın haberine göre, konunun yargıya taşınmasına Antalyalı bir vatandaş neden olmuş. Vatandaş kendisine babası tarafından hibe edilen bir araziyi 1997 yılında 66 bin liraya satmış. Ne var ki bir gün önce aynı araziyi 860 lira gösterip bu tutar üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi ödeyen vatandaşı Maliye yakalamış.

DANIŞTAY KARARI ÖRNEK

Maliye satış bedelini baz alarak 66 bin lira üzerinden Veraset ve İntikal Vergisi ödenmesi gerektiğini belirterek vatandaşa dava açmış. Antalya Vergi Mahkemesi de aynı yönde karar vererek kararı temyiz eden vatandaş aleyhinde karar almış. Burada hemen şunu belirtelim son yıllarda belediyelerin düzenlemelerine rağmen evlerin ve arsaların Emlak Vergisi'ne esas değerleri satış değerinin en az yarısı kadar altında bulunuyor. Türkiye'de çok az gayrimenkulde Emlak Vergisi'ne esas değer satış fiyatına yakın bulunuyor. Satılan gayrimenkuller de yasal zorunluluğa uyum için genellikle Emlak Vergisi'ne esas tutar üzerinden gösterilip tapu harcı ödeniyor.

İşte bu konu en son Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'na gelmiş ve Danıştay'daki karar ise Maliye'nin ve Antalya Vergi Mahkemesi'nin tam tersi olmuş. Öncelikle şunu belirtelim Danıştay kararı örnek olacağı için halen yürüyen davaları da bağlıyor. Yani alt mahkemeler bu kararın tersine karar veremiyor. Antalyalı vatandaşın 860 lira üzerinden vergi ödemesinin temel dayanağı gayrimenkulün Emlak Vergisi'ne esas değerinin bu tutarda olması.

İŞTE KARARIN GEREKÇESİ

Danıştay'ın kararı ile vatandaş haklı bulunuyor yani Veraset ve İntikal Vergisi'nin Emlak Vergisi'ne esas değer üzerinden ödenmesi gerektiği artık yargı kararı ile sabit hale geliyor. Bu karar ile artık mirasçılar kendilerine kalan mirası, satış tutarı üzerinden değil Emlak Vergisi'ne esas değer üzerinden vergilendirecek.

Danıştay karar verirken Vergi Usul Kanunu'nun 3'üncü maddesine dayanılarak burada gayrimenkullerin Emlak Vergisi'ne esas olan değerle değerleneceğinin yazıldığı belirtilerek “Olayda davacıya babasından hibe edilen taşınmaza ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi'nin taşınmazın 1997 yılına ilişkin 8960 lira tutarındaki Emlak Vergisi'ne esas tutarı üzerinden beyan edilip ödendiği anlaşıldığından taşınmazın Emlak Vergisi'ne esas değerinin davacı tarafından beyan edilen değerden daha yüksek olduğu yolunda herhangi bir tespit yapılmadan satış değerinin Emlak Vergisi'ne esas değer olduğu kabul edilmek suretiyle tesis edilen işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden vergi mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir" denildi.