Üreticilerimizin mağdur olmamaları için, İl Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanan ve  askıya çıkartılan icmallerdeki bilgilerini kontrol etmeleri,  herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde askı süresi içerisinde veya askı süresi sonrasındaki 5 (beş) iş günü içerisinde bağlı bulunduğu  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

İTİRAZLARIN ASKI SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKİYOR

Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek olup, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.